Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Zgłoszenie firmy do ZUS.

Zgłoszenie firmy do ZUS.

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-12-22 15:16
Szanowna Redakcjo,
Chciałem zapytać jak to jest z tym ZUSem. Kiedy trzeba się zgłosić i jak?
jbem / 2008-12-22 15:17 / Jacek Bem, doradca klienta
Fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić w terminie 7 dni do ZUS, wypełniając właściwe formularze rejestracyjne. Ewentualnych pracowników i osoby współpracujące zgłasza się do ubezpieczenia w 7 dni od przyjęcia do pracy lub rozpoczęcia współpracy.

Aby zgłosić firmę należy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej). W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest jedynym zajęciem, dodatkowo wypełnia się formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego), a jeśli, oprócz prowadzenia firmy, rozpoczynający działalność pracuje na pełny etat za wynagrodzenie co najmniej 936 zł brutto miesięcznie, to zamiast ZUA wypełnia ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

Dane niezbędne do rejestracji to: numer wpisu do ewidencji i nazwa organu prowadzącego rejestr, numer rachunku bankowego firmy, dane personalne (imię, nazwisko, adres, PESEL, nr dokumentu tożsamości, NIP, data i miejsce urodzenia) wszystkich zgłaszanych osób.

Jacek Bem, doradca klienta

SOHOfinance

kredyty, inwestycje, podatki, księgowość, ubezpieczenia-kompleksowa opieka
doświadczonychdoradców.

Najnowsze wpisy