Forum Forum prawnePracy

Zmiany w wynagrodzeniach 2012

Zmiany w wynagrodzeniach 2012

lena90 / 2012-01-16 10:12
Jak zmiana minimalnego wynagrodzenia na 1500 zł miesięcznie brutto wpłynie na inne świadczenia, takie jak np. wypłata za nadgodziny ? a przede wszystkim kogo ta podwyżka dokładnie będzie dotyczyć? chodzi o zatrudnionych tylko na umowę o pracę?
Wyświetlaj:
jarc / 217.212.230.* / 2012-01-18 11:05
Moim skromnym zdaniem tak naprawdę zmiana ta nie wpłynie w żaden sposób na poprawę sytuacji osób najniżej uposażanych balansujących na granicy dotychczasowej najniższej krajowej . Wynika to ze "śmieciowego" zapisu ustawowego który to przewiduje zawieranie wszystkich składników płacowych w ramach uposażenia mieszczącego się w najniższej krajowej ( premie regulaminowe , dodatki stażowe itp.) pozwalajace na dowolne procentowe manipulacje płacą w celach dostosowania jej do istniejących wymagów prawnych . Używam określenia "śmieciowy zapis" gdyż moim zdaniem jaki ma sens wypłata komuś uznaniowego świadczenia stażowego lub premii regulaminowej mojącej poniekąd motywacyjny charakter(mentalnie mający wpłynąć na podwyższenie jakości pracy) w ramach czegoś co tak naprawdę może funkcjonować równie dobrze bez wspomnianych terminów i zapisów w umowie płacowej np. jako podstawowa płaca zasadnicza równa najniższej krajowej przysługująca zarówno pracownikowi młodocianemu jak i o okreslonym wieku , stażem a co za tym idzie doswiadczeniem. Dopiero wszystko wypłacane ponad tą granicę najniższej krajowej moim zdaniem nabiera właściwego sensu i zasługuje na miano przypisywanym im nazw " premia" ; "dodatek stażowy czyli uznaniowy" itd. itp.
szklarek / 2012-01-16 11:52
Wpłynie na... stopniowe zmniejszenie liczby uprawnionych do ...zasiłku dla bezrobotnych, którzy mieli przed rejestracją w PUP dochody z innego tytułu niż etat.
lena90 / 2012-01-16 12:38
mówisz o osobach pracujących na umowy cywilno prawne?
szklarek / 2012-01-16 14:45
Właśnie. Bo nagle , skokowo od 1 stycznia 2012 wzrósł odsetek takich osób, których wynagrodzenie jest niższe niż płaca minimalna- zwiększył się o wszystkich tych zleceniobiorców i wykonawców dzieł z wynagrodzeniem większym niż 1386 a mniejszym niż 1500 zł brutto. To jest dodatkowa grupa osób, które z każdym kolejnym dniem 2012 r. mają mniejszą szansę na zasiłek w razie rejestracji w PUP- chodzi o warunek min 365 dni ubezpieczenia społecznego ( a dokładnie składek na Fundusz Pracy ) od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w PUP.
aspaklar / 2012-01-16 10:58 / Bywalec forum
tak, tylko tych na umowe o prace

Najnowsze wpisy