Forum Spółki giełdowe EWH

Zmiany w zarządzie Emmersona

Zmiany w zarządzie Emmersona

skomentuj
Opiro / 91.227.222.* / 2014-09-29 09:40
Zarząd spółki Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 26 września 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) podjęło uchwały na mocy których postanowiło o odwołaniu: (i) Pana Marka Krajewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, (ii) Pana Tadeusza Gudaszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, (iii) Pana Mieczysława Wójciaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, (iv) Pana Rafała Ignaszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 26 września 2014 r. Pan Grzegorz Bubela złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z końcem dnia 26 września 2014 r.

Więcej: http://gielda.onet.pl/zmiany-w-skladzie-rady-nadzorczej-spolki,18886,253092,komunikaty-detal
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy