Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny PLN 2017-05-17 1077,32 1101,84 -2,23% +12,40% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych PLN 2017-05-04 240,89 240,59 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global PLN 2017-04-28 104,91 104,68 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 PLN 2017-04-28 135,93 134,78 +0,85% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2017-04-28 152,50 152,11 +0,26% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy PLN 2017-05-19 118,27 117,57 +0,60% +8,17% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu PLN 2017-05-19 111,19 111,00 +0,17% -0,84% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2017-05-19 123,64 123,75 -0,09% +5,28% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2017-05-19 146,72 146,52 +0,14% +4,64% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 PLN 2017-04-28 121,73 119,93 +1,50% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy PLN 2017-05-19 100,71 101,04 -0,33% +2,94% - - - - kup on-line
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-17 1308,17 1307,74 +0,03% +15,86% - - - - kup on-line
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 106,27 106,07 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-26 811,64 816,08 -0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2017-05-05 121,18 121,32 -0,12% +4,95% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2017-05-19 119,34 119,16 +0,15% +5,89% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2017-05-19 124,38 123,79 +0,48% +10,57% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2017-05-17 16,97 17,05 -0,47% +15,99% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 326,16 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2017-04-28 126,03 122,30 +3,05% +23,68% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2017-05-19 10,48 10,46 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania PLN 2017-05-19 11,59 11,55 +0,35% +5,84% - - - - kup on-line
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 99,77 100,04 -0,27% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 106,67 106,85 -0,17% -0,15% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 106,46 106,04 +0,40% +1,81% - - - - kup on-line
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 1616,34 1609,35 +0,43% +1,89% - - - - kup on-line
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-04 1528,49 1513,76 +0,97% +5,76% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 1085,68 1086,05 -0,03% +5,53% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny PLN 2017-05-19 161,32 160,52 +0,50% +10,11% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2017-05-19 120,34 120,24 +0,08% +3,34% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2017-05-19 122,01 121,81 +0,16% +2,58% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2017-05-19 108,35 107,77 +0,54% +10,66% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny PLN 2017-05-19 158,30 157,88 +0,27% +5,94% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej PLN 2017-05-19 1205,72 1198,42 +0,61% +9,18% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2017-05-17 103,83 104,26 -0,41% +9,21% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny PLN 2017-05-19 116,59 116,36 +0,20% +7,66% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 14791,40 14669,20 +0,83% +22,21% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 10887,90 10888,20 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2017-05-19 128,74 128,05 +0,54% +1,43% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2017-05-19 160,79 159,42 +0,86% +15,44% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2017-05-19 93,92 95,92 -2,09% -10,51% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2017-05-19 490,90 493,39 -0,50% -16,84% - - - - kup on-line
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 196,17 184,24 +6,48% +31,99% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 116,82 116,77 +0,04% +5,73% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 1062,68 1061,94 +0,07% +2,57% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2017-05-19 1042,36 1043,32 -0,09% +5,31% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)