Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze krajowe - akcji / małych i średnich spółek (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-05-19 146,60 144,57 +1,40% +24,33% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny PLN 2017-05-19 133,32 131,70 +1,23% +25,92% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2017-05-19 186,44 184,06 +1,29% +17,32% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-05-19 133,23 131,41 +1,38% +29,48% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2017-05-19 292,06 289,10 +1,02% +24,46% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-05-19 189,74 187,15 +1,38% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus PLN 2017-05-19 131,94 129,82 +1,63% +38,56% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek PLN 2017-05-19 163,56 162,12 +0,89% +12,82% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-05-19 95,40 94,38 +1,08% +21,07% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2017-05-19 108,27 106,81 +1,37% +30,49% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek PLN 2017-05-19 11,10 10,90 +1,83% +39,97% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek PLN 2017-05-19 10,06 9,97 +0,90% +29,64% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2017-05-19 108,13 106,91 +1,14% +20,67% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2017-05-19 223,63 221,23 +1,08% +27,86% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-05-19 112,58 111,46 +1,00% +27,76% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-05-19 163,64 161,81 +1,13% +27,57% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2017-05-19 21,43 21,21 +1,04% +25,18% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2017-05-19 11,04 10,91 +1,19% +27,34% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-05-19 265,24 262,62 +1,00% +26,52% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-05-19 58,05 57,18 +1,52% +18,59% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2017-05-19 58,89 58,27 +1,06% +17,99% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2017-05-19 92,61 91,10 +1,66% +33,06% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2017-05-19 110,28 109,20 +0,99% +17,11% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)