Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny PLN 2017-05-17 1077,32 1101,84 -2,23% +12,40% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynk闚 Zagranicznych PLN 2017-05-04 240,89 240,59 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy PLN 2017-05-19 118,27 117,57 +0,60% +8,17% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu PLN 2017-05-19 111,19 111,00 +0,17% -0,84% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y Global 2 PLN 2017-04-28 121,73 119,93 +1,50% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszcz璠no軼iowy PLN 2017-05-19 100,71 101,04 -0,33% +2,94% - - - - kup on-line
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-04-28 106,27 106,07 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2017-05-19 119,34 119,16 +0,15% +5,89% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2017-05-19 124,38 123,79 +0,48% +10,57% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2017-05-17 16,97 17,05 -0,47% +15,99% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-04-28 326,16 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2017-05-19 10,48 10,46 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania PLN 2017-05-19 11,59 11,55 +0,35% +5,84% - - - - kup on-line
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wsch鏚 - Zach鏚 Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-03-31 99,77 100,04 -0,27% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-04-28 106,67 106,85 -0,17% -0,15% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-03-31 106,46 106,04 +0,40% +1,81% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-04-28 1085,68 1086,05 -0,03% +5,53% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Mo磧iwo軼i PLN 2017-05-19 108,35 107,77 +0,54% +10,66% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny PLN 2017-05-19 116,59 116,36 +0,20% +7,66% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-04-28 14791,40 14669,20 +0,83% +22,21% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-04-28 10887,90 10888,20 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2017-05-19 128,74 128,05 +0,54% +1,43% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2017-05-19 93,92 95,92 -2,09% -10,51% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2017-05-19 490,90 493,39 -0,50% -16,84% - - - - kup on-line
Total Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-04-28 196,17 184,24 +6,48% +31,99% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2017-05-19 1042,36 1043,32 -0,09% +5,31% - - - - kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)