Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 10,64 10,63 +0,09% +3,20% 44,88 44,67 +0,47% -2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 40,00 39,97 +0,08% +5,21% 151,00 149,88 +0,75% +0,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 33,24 33,21 +0,09% +5,59% 140,21 139,56 +0,46% +0,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 11,29 11,28 +0,09% +2,82% 47,62 47,40 +0,46% -2,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 37,15 37,12 +0,08% +4,68% 140,24 139,19 +0,75% +0,12% kup on-line
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-06-19 165,21 165,01 +0,12% +3,32% 623,65 618,74 +0,79% +2,11% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 13,48 13,47 +0,07% +2,74% 50,89 50,51 +0,75% -1,73% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 12,49 12,46 +0,24% +0,40% 52,68 52,36 +0,61% -4,71% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 10,24 10,25 -0,10% -0,49% 38,66 38,43 +0,57% -4,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 106,42 106,42 0,00% 0,00% 448,89 447,23 +0,37% -5,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 12,98 12,98 0,00% +1,72% 49,00 48,67 +0,67% -2,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-06-19 5,57 5,57 0,00% -1,59% 21,03 20,89 +0,67% -5,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 11,10 11,11 -0,09% +1,93% 46,82 46,69 +0,28% -3,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 103,25 103,26 -0,01% -0,41% 435,52 433,95 +0,36% -5,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 12,45 12,45 0,00% +1,30% 47,00 46,68 +0,67% -3,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 4,78 4,79 -0,21% -1,65% 20,16 20,13 +0,16% -6,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 66,95 66,96 -0,01% -3,77% 282,40 281,40 +0,36% -8,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-19 5,36 5,36 0,00% -2,19% 20,23 20,10 +0,67% -6,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 117,31 117,46 -0,13% +3,26% 494,82 493,63 +0,24% -2,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 124,52 124,57 -0,04% +2,67% 470,05 467,10 +0,63% -1,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 119,01 119,05 -0,03% +2,17% 449,25 446,40 +0,64% -2,28% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)