Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2017-06-19 110,39 110,42 -0,03% +2,55% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-06-19 106,34 106,41 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2017-06-19 146,41 146,44 -0,02% +2,83% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny PLN 2017-06-19 101,72 101,69 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2017-06-19 1654,14 1654,66 -0,03% +2,61% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-06-19 101,84 101,85 -0,01% +1,86% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2017-06-19 107,44 107,43 +0,01% +2,79% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2017-06-19 125,40 125,45 -0,04% +1,24% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 1 PLN 2017-06-19 283,67 283,74 -0,02% +0,14% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Obligacji 2 PLN 2017-06-19 3387,80 3388,49 -0,02% +0,47% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Obligacji PLN 2017-06-19 107,35 107,35 0,00% +3,17% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-06-19 135,35 135,42 -0,05% +2,50% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PLN 2017-06-19 119,35 119,43 -0,07% +1,21% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PLN 2017-06-19 11,55 11,55 0,00% -0,17% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2017-06-19 322,28 322,46 -0,06% +3,30% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-06-19 128,48 128,48 0,00% +2,46% - - - - kup on-line
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Sigma Obligacji Plus PLN 2017-06-19 103,18 103,17 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2017-06-19 234,34 234,25 +0,04% +3,02% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny PLN 2017-06-19 175,19 175,13 +0,03% +3,52% - - - - kup on-line
mBank mFundusz Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-06-19 162,49 162,50 -0,01% +4,64% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus PLN 2017-06-19 16,32 16,32 0,00% +2,51% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2017-06-19 280,32 280,48 -0,06% +4,06% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji PLN 2017-06-19 110,16 110,25 -0,08% +1,90% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2017-06-19 18,28 18,28 0,00% -1,72% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2017-06-14 12,41 12,38 +0,24% +1,55% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 PLN 2017-06-19 11,98 11,98 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus PLN 2017-06-19 10,84 10,84 0,00% +1,50% - - - - kup on-line
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-06-19 138,64 138,66 -0,01% +2,26% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2017-06-19 206,41 206,59 -0,09% +2,97% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2017-06-19 166,79 166,88 -0,05% +2,27% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych PLN 2017-06-19 110,59 110,64 -0,05% +4,88% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy PLN 2017-06-19 35,03 34,95 +0,23% +3,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 12668,20 12654,30 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny PLN 2017-06-19 105,90 105,90 0,00% +1,09% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny PLN 2017-06-19 154,38 154,49 -0,07% +2,10% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)