Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 20,01 19,99 +0,10% +9,05% 84,40 84,01 +0,47% +3,49% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-19 11,60 11,58 +0,17% +11,43% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 39,33 39,29 +0,10% +8,77% 165,90 165,12 +0,47% +3,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 18,96 18,94 +0,11% +8,34% 79,98 79,60 +0,48% +2,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 17,13 17,12 +0,06% +7,67% 72,26 71,95 +0,43% +2,18% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2017-06-19 40,30 40,27 +0,07% +7,52% 169,99 169,24 +0,45% +2,05% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-19 322,37 322,08 +0,09% +14,91% - - - - kup on-line
Raiffeisen Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 277,37 277,20 +0,06% +8,41% 1169,97 1164,93 +0,43% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 139,68 139,65 +0,02% +10,17% 585,64 584,81 +0,14% +6,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 111,60 111,58 +0,02% +4,64% 467,90 467,26 +0,14% +0,72% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)