Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2017-06-19 108,85 108,29 +0,52% +3,95% 459,14 455,09 +0,89% +0,02% kup on-line
KBC Global Partners Strategy 90 April PLN 2017-06-19 97,33 96,79 +0,56% +7,27% - - - - kup on-line
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień PLN 2017-06-19 95,29 94,57 +0,76% +6,53% - - - - kup on-line
KBC Point Capped 5 PLN 2017-06-16 97,68 97,71 -0,03% +2,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Flexible A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 168,81 168,48 +0,20% +5,61% 637,24 631,75 +0,87% +1,01% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)