Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-03-30 1150,98 1147,20 +0,33% +4,77% - - - - kup on-line
City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-03-30 0,99 0,99 0,00% -3,88% - - - - kup on-line
PKO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-03-31 10,56 10,61 -0,47% +0,57% - - - - kup on-line
Sezam Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-03-30 11106,10 10888,80 +2,00% +2,46% - - - - kup on-line
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-03-30 103,74 106,79 -2,86% +2,03% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-25 101,16 99,85 +1,31% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)