Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-12-29 1139,28 1135,46 +0,34% +4,67% - - - - kup on-line
City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-12-29 0,99 0,99 0,00% -2,94% - - - - kup on-line
PKO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-12-31 10,61 12,72 -16,59% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-12-29 10888,80 10746,10 +1,33% +1,77% - - - - kup on-line
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-12-29 106,79 106,80 -0,01% +3,75% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-27 99,74 99,91 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)