Notowania

fundusze
04.06.2013 13:23

Fundusze parasolowe. Jak w nie inwestować?

W ostatnich latach zdobyły one popularność. Nie tylko dlatego, że pozwalają na optymizację podatkową.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Andreyuu/iStockphoto)

Dziś niemal każde TFI posiada fundusze parasolowe w ofercie. Jest to produkt stosunkowo młody, bo na polskim rynku pojawił się dopiero w 2004 roku. Na przestrzeni ostatnich lat, fundusze te stały się popularną formą inwestowania. Zobacz, dlaczego zdobyły uznanie inwestorów. *
*
Fundusze parasolowe – jak to działa?
Fundusz parasolowy to oferta dla inwestorów, którzy na bieżąco śledzą sytuację na rynkach finansowych. Konstrukcja produktu umożliwia bowiem swobodny przepływ środków pomiędzy subfunduszami działającymi w ramach jednego funduszu. Pozwala to reagować na zachodzące zmiany na rynku i - w zależności od tego czy są to są to spadki, czy wzrosty - zmieniać strategię na pewniejszą lub bardziej ryzykowną. Każdy subfundusz działa bowiem inaczej.

W ramach jednego _ umbrella fund _może funkcjonować praktycznie dowolna liczba subfunduszy o różnych profilach. Im więcej ich w ofercie, tym większa szansa na dopasowanie do indywidualnych preferencji ryzyka i horyzontu czasowego inwestycji. Fundusze parasolowe pozwalają zatem na aktywne kształtowanie portfela inwestycyjnego i dywersyfikację ryzyka. W skład parasola wchodzą zazwyczaj subfundusze akcji, obligacji, rynku pieniężnego i mieszane. Niektóre z funduszy parasolowych oferują nawet subfundusze aktywów zagranicznych, umożliwiając tym samym wykorzystanie hossy na rynkach zagranicznych.

Nastroje inwestorów często bywają zmienne, co bezpośrednio znajduje odzwierciedlenie w sytuacji na rynkach finansowych. W związku z tym, jeżeli ktoś jest aktywnym inwestorem i potrafi dokonać oceny rynku, gama oferowanych subfunduszy może umożliwić zarabianie na zwyżkującym rynku akcyjnym dzięki subfunduszom wzrostu. Albo skuteczną ochronę kapitału w czasie bessy przy wykorzystaniu subfundusze obligacji.
Fundusz parasolowy i podatekNajważniejszą zaletą jest możliwość przenoszenia środków z jednego subfunduszu do drugiego, nie płacąc podatku od dochodów kapitałowych. Jest to ważna cecha odróżniająca fundusze parasolowe od zwykłych funduszy inwestycyjnych, gdzie podatek zostaje naliczony przy umarzaniu jednostek, czyli de facto przy każdej zmianie strategii inwestycyjnej. Fundusze parasolowe pozwalają odroczyć podatek w czasie, który jest naliczany przy wycofaniu środków z funduszu. Niewątpliwą zaletą naliczania podatku na koniec inwestycji jest fakt, iż podstawa opiera się na ostatecznym wyniku inwestycji, co znaczy, że uwzględnia odnotowane straty. Przy zwykłych funduszach inwestycyjnych, umarzając jednostki, które przyniosły stratę, nie ma możliwości kompensacji podatku od zysków z pozostałych jednostek.

Załóżmy, że inwestor zainwestował w fundusz parasolowy kwotę 1000 zł. Swoje środki początkowo ulokował w subfunduszu akcyjnym, gdzie udało mu się zarobić 25%. W następnej kolejności inwestor dokonał konwersji na subfundusz aktywów zagranicznych. Tym razem jednak, strategia subfunduszu odnotowała stratę w wysokości 10%. Przyjmijmy brak opłat i prowizji dla uproszczenia obliczeń. Ostateczny zysk z inwestycji wyniósł 125 zł (25% od 1000 zł, -10% od 1250 zł), podatek od zysków kapitałowych wynosi 19%, w związku z tym naliczony podatek wynosi 23,75 zł.

W przypadku, gdyby inwestor nie zainwestowałby w fundusz parasolowy, a dokonał zakupu jednostki funduszu akcyjnego, umorzył jednostki i następnie nabył fundusz aktywów zagranicznych, podatek byłby naliczony od zysku z funduszu akcyjnego, tj. od 250 zł i wyniósłby 47,50 zł (dwukrotnie więcej niż w funduszu parasolowym).

Optymalizacja podatkowa jest największą zaletą funduszy parasolowych. Niemniej nie są one pozbawione wad. Przede wszystkim, tego typu inwestycja powoduje fakt, że inwestor wiąże się z jednym TFI na dłuższy czas. Dlatego też wybór funduszu powinien być dokładnie przemyślany.

Na co zwrócić uwagę?Warto zaznajomić się z prospektem informacyjnym (a przynajmniej z jego skróconą wersją), zawierającym informacje dotyczące subfunduszy zrzeszonych w funduszu oraz kartą funduszu. Dodatkowo analizując wyniki danego funduszu, warto zwrócić uwagę na stopy zwrotu osiągane w różnych warunkach rynkowych, i odnieść je do stóp zwrotu osiąganych przez pozostałe fundusze.Takie porównanie pozwoli na bardziej trafną ocenę umiejętności zarządzających.

Ponadto należy zwrócić uwagę na prowizje i opłaty manipulacyjne. Nierzadko fundusze informują o braku opłat przy konwersji jednego funduszu na drugi, natomiast zazwyczaj wynika to ze sposobu obliczania, który polega na tym, że wysokość opłaty jest naliczana w przypadku przeniesienia do funduszu o wyższych stawkach opłat manipulacyjnych. Wówczas opłata naliczana jest jako różnica wysokości opłaty manipulacyjnej w funduszu docelowym i bazowym.

Czytaj więcej w Money.pl
Czym są fundusze inwestycyjne? Jak inwestować w fundusze inwestycyjne? Kto nimi zarządza? Czym są jednostki uczestnictwa i czy każdy może w nie zainwestować? Sprawdź, odpowiedzi na te oraz inne pytania.
Jak zarobić na dołujących firmach? Inwestowanie w wartość za Oceanem jest popularne od dawna. Czy ma szansę przyjąć się również w Polsce?
Indywidualnie czy przez fundusz - jak inwestować? Samodzielne inwestowanie wymaga sporej wiedzy. Jednak ma też wiele zalet. Zobacz, na co postawić.
Tu zarobisz kilkanaście procent Duża część z 1,4 miliarda złotych, które ubyły z lokat bankowych, trafiły właśnie tutaj.
Czy trzeba już uciekać z giełdy? Historia niejednokrotnie pokazała, że maj nie jest najlepszym miesiącem dla inwestorów. Czy tak też będzie w tym roku?
Tagi: fundusze, porady, gospodarka, najważniejsze
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz