Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus +4,08% -3,37% -3,04% -0,96% -0,42% -14,48% -17,74% +8,70%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych +1,98% -6,02% -2,91% -1,14% -7,41% -12,59% -16,08% +11,07%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek +0,77% -2,57% -0,57% +5,10% -9,91% -12,55% -18,97% -4,92%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny +3,68% -2,52% -1,44% +7,06% -5,64% -18,47% -26,16% -7,40%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek +4,01% -5,24% -6,40% -7,13% -3,65% -16,52% -19,56% -1,63%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji +2,21% +10,15% +3,06% +1,30% -5,13% -0,06% +15,99% +3,65%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych -0,04% -2,91% +0,15% +6,63% -7,45% -3,10% +1,18% +15,35%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek +2,13% -5,51% -3,60% +0,29% -14,57% -11,58% -19,44% +5,45%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny +3,65% -4,69% -2,14% +0,02% -4,76% -6,89% -9,08% +12,97%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii -0,74% -5,07% -3,81% -1,22% -11,74% -7,08% -5,84% -8,12%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select +1,80% -0,28% +5,18% +13,66% -4,24% -0,81% +0,12%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining +1,86% -9,97% -5,13% +3,22% -12,55% -1,19% +5,73% +6,99%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity +5,42% +0,52% +2,21% +7,76% -2,59% -4,78% +0,12%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących -0,57% -5,68% -2,70% +1,77% -16,82% -17,04% -12,72% +1,85%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced -2,41% -6,15% -3,86% +9,03% -6,80% +8,15%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia +0,09% -1,36% +1,32% +5,10% -2,83% -1,08% +3,76%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced +1,09% +1,78% +2,33% +2,68% +3,53%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich +0,91% -2,54% +4,22% +16,70% -8,02% +3,20% +5,55%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych +0,03% +0,24% +0,55% +1,60% +1,39% +0,81% +2,41%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return +0,48% +0,64% +0,91% +2,26% +1,28% +0,35% +0,19%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +   +0,86% +1,61% -4,21% -23,34% -23,63% -22,08%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych -4,75% -4,75% -4,06% -6,36% -23,52% -24,81% -23,53%  
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji -8,44% -10,07% -17,52% -19,39% -22,10% -17,22% -2,20% +2,63%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short -5,67% +0,62% +0,32% -0,65% -9,28% -1,03% -6,11% -26,26%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny +1,77% -1,96% -0,49% +7,62% -4,03% -5,87% -12,62% +12,29%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 -1,69% +0,02% -0,82% -1,74% -3,32% +13,17% +24,41% +7,21%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany +1,44% -0,56% +0,87% +7,54% -0,65% -2,52% -1,37% +2,84%
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% -1,64% -2,43% -0,73% +15,88% +26,60% +25,87% +11,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji +0,65% -4,13% -1,96% +6,84% -12,91% -13,76% -17,29% -9,85%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji +1,24% -1,73% +0,05% +9,48% -2,22% -2,69% -0,94% +6,90%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek +2,20% -3,03% -1,01% +8,41% -10,71% -16,83% -26,70% -11,77%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii +2,75% -1,48% +1,49% +10,57% -6,90% -8,46% -14,05% +3,21%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek +3,92% +4,09% +4,28% +3,37% -9,14% -10,11% -14,46% -5,50%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji +3,86% -2,17% -1,19% +2,99% +1,75% -8,50% -9,96% +15,86%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny +4,69% -1,85% -1,44% +2,19% +6,23% -5,17% -2,57% +32,13%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych +2,24% -7,02% -5,74% -2,04% -3,23% -14,10% -12,93% +10,96%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji +5,54% -1,63% -0,76% +2,31% +3,37% -6,92% -6,21% +25,23%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +3,28% -2,75% -3,10% +2,87% -4,29% -7,73% -7,41% +23,95%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +3,94% -4,62% -2,30% +5,46% -3,28% -9,96% -11,00% +3,63%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich +5,55% -1,33% -0,31% +3,48% +0,35% -5,82% -4,11% +29,02%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich +0,34% +2,57% +4,21% +18,67% +5,32% +7,72%    
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek +0,51% -1,01% +2,13% +17,46% +0,26% +1,61%    
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji +0,87% -0,32% +1,51% +13,43% +0,73% -0,83%    
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania +4,56% -1,74% -1,86% +1,23% +2,90% -9,39% -7,55% +23,60%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu +1,76% -1,24% +0,62% +10,76% -0,88% -1,96% +2,80% +22,61%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +2,76% +0,30% +0,53% +11,91% -4,75% -10,56% -11,63%  
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji +4,59% -1,61% -1,61% +1,18% +3,57% -8,56% -6,85% +24,91%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) +1,63% +1,52% +9,05% +6,83% +4,28% +2,30% +10,79% +4,50%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) +1,74% +1,73% +1,07% -3,95% +0,04% -3,86% +3,19% -7,10%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +5,90% -3,87% -4,32% -2,82% +4,29% -11,78% -13,29% +12,51%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji +4,43% -3,71% -5,43% -2,29% -2,84% -16,28%    
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich -1,33% -2,81% +0,31% +20,90% -4,63% +5,85% +14,91% +68,25%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -0,63% -5,39% -1,50% -10,57% -3,67% -6,94% -5,27% -2,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Best Brands +2,57% -0,34% +2,38% +9,64% +7,29% -10,46% -20,54% -7,37%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Innowacji i Wzrostu +0,57% -4,14% -0,69% +12,18% -3,92% -20,51% -28,48% -16,82%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy +3,30% -3,67% -4,99% +5,13% -4,91% -13,68% -10,98% +11,44%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny +4,60% -2,44% -0,81% +4,56% +1,21% -5,16% -0,04% +39,13%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny +2,78% -3,29% -3,65% +1,49% -8,16% -14,86% -14,35% +8,37%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,20% +1,57% -3,26% -9,07% -11,93% -8,28% +9,68% +3,70%
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,78% +4,71% +8,24% +8,89% -8,88% -19,23% -25,19% -15,50%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji +5,58% +0,76% +1,89% +3,81% +0,57% -10,28% -7,82% +13,92%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek +2,53% +0,14% +2,09% +9,47% -2,71% -8,30% -8,93% +6,15%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych +1,21% -0,61% -1,24% +9,56% +1,45% +1,72% -0,71%  
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów -4,01% -10,92% -8,08% +4,33% -22,08% -17,16% -11,46%  
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych -2,23% -3,20% -2,99% +4,72% -9,81% +3,63% +6,37%  
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek +3,57% -3,05% -3,35% +2,06% -2,14% -6,90% -10,98% +13,23%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +4,67% -2,20% -1,52% -0,14% +2,21% -7,05% -5,89% +22,98%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny -2,68% +0,07% -3,27% +1,30% +0,18% -4,52% +2,81% +8,57%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek +1,05% -2,06% -1,57% -11,65% -12,87% -17,64% -6,86% +7,41%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +1,18% -1,18% -2,54% -4,25% -8,95% -7,96% +6,09% +3,43%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 +5,84% -3,20% -0,92% -1,45% +2,14% -6,04% -1,96% +26,61%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU +2,44% -0,33% +3,17% +10,29% -2,27% -0,90% +1,08% +29,73%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 +2,66% -0,26% +2,32% +8,03% +2,38% +5,55% +14,75% +33,51%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie +5,43% -1,68% -1,56% -0,13% +7,69%      
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych +1,82% +0,23% +2,03% +12,87% +3,62%      
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji +5,37% +0,25% +1,83% +13,03% -12,11% -4,96% -1,20% +38,42%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych +4,95% +1,23% +2,77% +10,41% -2,86% +6,59% +11,42% +51,43%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek +3,58% +1,11% +0,96% +9,78% -8,07% +0,44% -0,22% +18,20%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek +4,87% +1,37% +3,28% +12,42% -0,70% -2,40% -4,08% +24,52%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych +3,54% +0,77% +2,25% +16,58% -7,18% +1,04% +7,22% +46,12%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +3,47% -2,43% -1,98% +6,84%   -4,09% +0,14% +10,39%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska +8,26% +5,62% +0,07% +16,32% +31,20% +19,28% +27,45% +34,03%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC +4,39% -1,84% -0,60% +10,84% +4,22% +4,89% +12,99% +39,78%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny +0,64% -4,17% -2,91% +6,27% -5,61% -0,87% +4,25% +21,90%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy -0,28% -1,63% +2,38% +14,21% -9,21% -10,38% -7,28% +22,37%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii +1,96% +3,08% +3,23% +23,53% -2,12% +19,04% +29,29% +81,11%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja +7,17% +7,53% +9,02% +20,13% +21,53% +19,91% +25,89% +39,25%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa +1,33% +3,99% +3,87% +12,23% +10,54% +11,06% +7,93% +11,63%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja +9,85% -1,60% -12,23% -4,26% -16,80% -37,42% -40,99% -38,79%
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty +4,07% -3,34% -4,70% +0,48% -5,86% -16,10% -16,97%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +5,03% -1,20% -0,98% +1,04% +6,09% -5,48% -7,62% +18,84%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus +2,51% +0,30% +0,68% +2,37% +6,29% +3,61% +6,72% +52,67%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów +0,85% -0,87% +2,14% +15,98% -7,59% -2,99% +3,24% +40,58%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy +1,00% -0,72% -0,21% +0,56% -0,27% -2,40% -8,81% +6,60%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity -5,97% +1,19% +0,75% -0,27% -12,34% -0,61% -7,93% -36,56%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji +1,56% -0,29% +0,48% +14,36% -1,42%      
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji +4,77% -2,72% -2,59% +1,79% +5,92% -10,89% -11,75% +17,48%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek +1,37% -4,65% -5,01% +5,27% -8,99% -20,54% -32,82% -3,78%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej +9,68% +2,74% -2,21% +10,06% +14,72%      
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich +1,74% +0,96% +2,73% +14,69% +0,86%      
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich +1,04% +0,44% +0,89% +9,49% +1,26% +1,34% +6,41% +18,54%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich +2,09% -4,70% -2,97% +6,05% -10,51% -12,83% -4,63% +11,90%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek +0,25% -3,19% -1,62% +12,57% -3,43% -9,84% -21,20% +6,49%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa +5,94% -0,51% -0,13% +5,94% +2,61% -14,11% -11,20% +5,51%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich +2,29% -4,45% -4,45% +0,69% +3,20% -12,12% -14,45% +12,84%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych +1,33% +0,24% +1,45% +10,71% +0,84% +0,97% +3,85% +20,26%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących +5,15% -2,03% +0,55% +10,74% +0,55% -4,28% +3,26% +19,84%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +1,74% -3,77% -1,99% +2,60% -5,85% -12,15% -14,50% +6,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek -0,13% -3,95% -1,39% +5,13% -10,55% -15,57% -21,49% -3,85%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji +1,13% -0,32% +2,10% +11,63% -3,66% -3,55% +1,31% +17,45%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +10,73% +9,87% +3,59% +2,58% +1,20% +17,44% +30,36% +21,47%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 +6,27% -1,14% -1,04% +0,75% +5,99% -8,78% -5,08% +29,43%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +5,95% -0,73% -0,56% +1,43% +4,99% -10,67% -7,95% +22,83%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania +4,47% -0,70% -4,12% +2,72% -0,54% -17,77% -19,10% -1,38%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny +1,18% -4,45% -3,18% -1,58% -12,43% -6,69% -7,67% +11,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek +3,02% -1,45% -1,79% +5,22% -2,36% -11,95% -13,19% +14,59%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) +0,21% -1,20% -1,02% +2,12% -3,10% -5,19% -4,27% +6,44%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) +1,08% -0,95% +1,37% +13,11% +1,53% +0,20% +1,10% +21,31%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) +3,15% +2,76% +3,24% +17,32% +19,06% +2,82% +7,79% +26,48%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) +1,70% -0,96% +2,07% +13,18% +5,14% +4,21% +5,76% +25,52%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) +0,08% -4,91% -2,27% +0,96% -10,49% -14,63% -1,48% +24,90%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) +3,67% -6,77% -4,65% +4,99% -3,68% -6,72% +0,42% +21,70%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) +3,55% -3,85% -1,94% +7,93% +3,32% +0,15% +1,83% +31,74%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) +2,25% +0,86% +2,08% +13,82% +2,58% +3,04% +11,88% +28,97%
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,23% -4,01% -5,75% -3,69% -11,16% -12,56% -2,76%  
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +5,37% -2,91% -1,03% +1,46% -11,82% -18,21% -16,08% +8,62%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +2,75% -3,30% -2,98% +1,91% -15,50% -19,13% -20,91% +4,14%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier +3,12% -1,38% +0,02% +8,32% -3,65% -5,43% +2,26% +10,10%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek +3,43% -3,06% -2,90% +6,30% -1,02% -13,78%    
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +6,87% -2,88% -3,83% -0,55% +4,69% -13,28% -5,82% +31,04%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu -1,24% -4,07% -5,39% -9,21% -21,60% -27,49% -28,02% -22,64%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +4,40% -3,54% -1,81% -0,41% -8,22% -12,33% -12,54% +10,08%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +2,18% -3,51% -3,35% +1,02% -12,77% -14,98% -18,03% +6,16%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl +5,81% -5,21% -4,59% -3,06% +2,54% -15,84% -8,43% +21,74%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji +4,03% -1,74% -1,53% +3,67% +4,27% -10,14% -5,24% +28,05%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny -0,10% -0,58% -0,29% +0,59% -2,39% +0,59%    
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja +3,93% -3,00% -2,14% +2,66% +1,62% -11,85% -8,14% +18,82%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich +4,27% -2,05% -1,74% +2,14% +2,24% -10,35% -8,32% +17,43%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +2,80% -1,71% -1,99% +7,89% -6,41% -16,72% -20,34% +3,36%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego +3,40% -1,15% -2,18% +5,95% -3,18% -13,47% -15,71% +12,11%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych +0,25% -1,65% +0,93% +13,56% -5,33% -5,03% -3,57% +11,54%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu +1,52% -6,49% -4,29% +6,12% -13,48% -14,19% -3,50% +17,71%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących +3,55% -3,71% -1,55% +7,53% -6,79% -10,14% -4,76% +17,45%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny +1,78% -0,55% +1,50% +11,73% +1,12% +0,18% +5,74%  
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich +0,30% -0,66% +2,45% +15,60% +1,06% +6,09% +7,86% +17,78%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich -0,23% -1,88% -0,25% +11,03% -6,32% -4,72% -5,22% +5,39%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,01% +3,97% +1,67% +4,45% +11,06% +19,99% +18,89% +14,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny +1,23% +0,03% +2,22% +13,50% +2,72% +1,45% +1,80% +20,62%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa +7,02% +1,17% -0,75% +6,55% -0,60% -10,12% -7,09% +7,58%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus +4,50% -2,48% -2,08% -0,38% +1,96% -8,00% -4,78% +23,18%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +4,61% -4,81% -2,21% +9,25% -3,16% -9,28% -2,80% +13,44%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego +1,61% +0,81% +3,03% +16,06% +6,76% +8,57% +14,09% +24,88%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego +0,05% -3,93% -1,55% +1,82% -6,10% -11,06% -2,27% +15,85%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego +5,87% -2,13% -2,10% +7,68% -2,86% -7,09% -0,25% +17,06%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny -0,05% -5,72% -1,80% +11,99% -10,50% -5,94% +4,09% +30,64%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny +1,57% -2,09% +3,27% +15,99% -6,08% -7,53% -8,51% +11,38%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek +1,88% -3,23% -2,40% +4,74% -4,29% -9,21% -9,29% +16,94%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego +1,81% +0,93% +4,07% +17,15% +5,97% +3,93% +4,18% +24,89%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny +0,45% +1,13% +0,54% +10,51% +0,08% +3,82% +6,05%  
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny +8,57% -2,97% -3,95% +10,74% -3,06% -0,73% +12,81% +19,15%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny -0,68% -3,18% -0,01% +12,20% -1,56% +7,84% +17,03% +58,34%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy +2,72% -0,94% -0,21% +2,61% +1,29%      
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych +0,93% +0,21% +2,27% +12,07% +1,83% +3,40% +3,44% +22,26%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących +3,20% -3,82% -2,35% +7,05% +3,91% +5,81% +14,12% +29,89%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych +3,44% -3,73% -4,14% -4,67% -7,98% -19,14% -23,74% -0,71%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak +3,95% -2,96% -3,56% -3,42% -11,03% -23,32% -24,61% -5,09%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek +2,86% -3,14% -3,41% -0,08% -17,00% -27,42% -34,11% -17,66%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych +0,22% -0,26% -0,48% +1,57% -0,72% -8,45% -4,46% +6,47%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii +2,11% +1,53% +0,40% +1,70% -7,38% -11,16% -17,63%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny +3,53% +5,03% -1,10% +4,91% -9,73% -15,86% -19,73% -17,53%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny +2,07% -1,61% -3,73% +4,50% -10,80% -24,36% -27,22% -8,25%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth -1,73% -2,83% -0,79% +12,80% -7,87% -12,56%    
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev +12,98% -4,47% -3,93% -4,09% +18,38% -16,25% -6,99% +62,98%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short -5,96% +1,62% +1,09% +0,25% -12,92% -0,67% -8,00% -35,76%
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) +2,44% +2,44% +2,44% +2,57% +2,62% +3,23%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji +2,19% -3,98% -3,31% +1,68% +0,72% -12,26% -13,89% +5,84%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych +1,92% -4,16% -0,66% +8,11% -7,59% -6,27% -3,35% +12,88%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +1,29% -3,05% -0,53% +9,60% -0,84% -9,65% -13,08% +5,27%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +1,83% -5,45% -1,53% +5,97% -0,16% -0,87% +3,29% +10,11%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy +0,05% -0,63% -0,98% +1,11% -18,61% -26,30% -26,28% -13,23%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji +1,14% -2,66% -2,67% -4,00% -7,01% -20,83% -21,78% -0,04%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek +2,97% -3,36% -2,32% +5,82% -6,33% -10,71%    
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich +4,06% -3,40% -2,66% +1,12% +1,63% -9,07% -7,88% +20,77%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +2,99% -4,46% -5,47% +4,93% -5,30% -13,62% -13,64%  
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Tureckich +9,78% -1,13% -12,07% +0,93% -9,14% -32,08% -37,49% -31,14%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich +1,12% +0,41% +2,08% +11,18% -1,71%      
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich +1,02% -0,05% +1,97% +10,63% -1,05% -1,07% -2,16%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich +4,63% -2,64% -0,89% +3,69% +0,24% -6,77% -4,26% +25,18%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących +2,61% -4,78% -2,55% +5,55% -6,96%      
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +3,23% -5,86% -8,54% +4,07% -4,89% -16,73% -15,41% +7,63%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych +0,75% -0,76% -0,05% +9,82% +2,09% -1,34% -2,38%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji +1,19% -0,47% +3,62% +19,17% -0,53%      
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna +2,90% -3,01% -2,62% +2,00% -2,97%      
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 +1,80% -4,00% -4,19% +0,02% -9,66% -15,69% -14,57% +6,08%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,89% -0,63% -0,76% +4,26% -2,81% -5,64% -3,35% +27,44%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities +3,23% -4,39% -1,35% +10,95% +2,02% +0,95% +11,65% +38,97%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) +1,09% +1,10% +1,45% +4,70% +11,15% +23,56%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) +1,15% +2,70% -1,45% +3,53% +13,35% +13,88%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity +1,43% -0,66% +0,83% +9,58% -0,95% -3,31% +4,66% +14,79%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja +3,64% -5,59% -6,69% -0,89% -3,77% -14,01% -9,74% +26,31%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek +5,38% +7,96% +5,25% +27,83% +2,24% +12,91% +26,39% +70,64%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek -0,39% -2,90% -1,81% +8,60% -6,79% -3,10% -2,22% +37,34%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych +0,72% -0,51% +0,97% +11,15% +0,87% +2,65% +10,56% +36,33%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących +0,87% +2,90% +7,37% +3,16% -3,77% -2,39% -1,69% +14,61%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) +2,90% +1,77% +1,11% +8,69% +5,48% -9,86% -4,64% -9,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych +10,02% +19,53% +16,40% +47,33% +14,28% +38,38% +51,36% +113,84%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands +4,49% +6,39% +8,75% +26,95% +0,95% +18,08% +29,05% +76,18%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych +1,61% +0,52% +1,37% +5,77% +1,45% -0,20% +1,95% +2,15%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych +2,69% +0,47% +1,64% +8,92% +0,65% -3,78% -1,35% +2,45%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,42% +7,65% +9,13% +14,81% +22,72% +15,04% +10,15% +8,43%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny +5,46% -3,06% -3,33% -2,14% +0,65% -11,32% -14,76% -7,95%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji +3,82% -3,19% -3,65% -3,02% -7,14% -15,45% -16,23% -11,35%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek +2,62% -3,41% -2,70% +8,38% -11,35% -12,90% -16,33% +4,52%
UniBessa +0,10% -0,57% -0,58% -0,15% -1,26% -0,90%    
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy +2,91% -1,23% +1,86% +12,40% +0,33% -0,66% -2,02% +14,73%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa +3,70% -0,93% -1,15% +6,15% -0,26% -7,01% -2,48% +15,70%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja +8,84% -3,50% -13,11% -5,04% -18,39% -38,46% -40,78% -39,65%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Wzrostu +4,34% -0,68% -0,23% +4,87% -1,87% -8,05% -7,35% +19,73%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Akcje +4,79% -1,30% -0,86% +4,03% +0,76% -9,32% -6,11% +19,30%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Biopharma +3,46% +4,47% +0,49% +9,11% +7,90% +11,26% +3,69% +22,53%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny +1,22% +0,80% +2,43% +12,43% +4,77% +7,41% +9,20% +19,00%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód +3,63% -2,77% -0,74% +7,21% +0,52% -3,15% -2,76% +17,05%
Data aktualizacji: 2019-06-21, Źródło danych: Notoria