Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - sekurytyzowane / sekurytyzowane (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Trigon Profit V Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,68% +0,19% +0,74%          
Data aktualizacji: 2019-10-22, Źródło danych: Notoria