Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
Inwestycje funduszu: Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 50%) aktywów w instrumenty dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, (do 10%) obligacje zmienne na akcje. a także depozyty bankowe, (od 66%) aktywów inwestowanych jest w instrumenty denominowane w PLN.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny +0,10% +0,63% +1,55% +0,75% +2,18% +1,18% +3,06% +6,13%
Prowizje pobierane przez fundusz: Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.