AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
AXA Selektywny Akcji Polskich
Inwestycje funduszu: AXA Selektywny Akcji Polskich
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 50%) aktywów w akcje (do 50%) aktywów inwestowanych jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. W przypadku obligacji subfundusz inwestuje aktywa w obligacje komunalne, obligacje korporacyjne oraz obligacje SP. Subfundusz inwestuje (od 40%) aktywów w spółki indeksu WIG30. Subfundusz inwestuje w instrumenty pochodne. Subfundusz inwestuje w udziałowe papiery wartościowe, notowane na GPW w Warszawie.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
AXA Selektywny Akcji Polskich +15,74% +11,14% +6,02% +11,54% +2,56% +6,20% +7,93% -1,33%
Prowizje pobierane przez fundusz: AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 4999,99 PLN 5,00 %
5000,00 20000,00 PLN 4,00 %
20000,00 50000,00 PLN 3,50 %
50000,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 200000,00 PLN 1,90 %
200000,00 500000,00 PLN 1,25 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,75 %
1000000,00 - PLN 0,40 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 4999,99 PLN -
5000,00 20000,00 PLN -
20000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.