BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Zarząd i akcjonariusze funduszu: BPS Dłużny
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.