Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Copernicus Akcji
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje (66%) polskich spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią akcje oraz indeksy.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Copernicus Akcji +4,79% +3,36% -2,54% -5,77% -7,71% +2,45% +20,48% +10,61%
Prowizje pobierane przez fundusz: Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.