Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Copernicus Akcji
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje (66%) polskich spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią akcje oraz indeksy.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Copernicus Akcji -2,03% -2,91% -4,35% -3,75% +7,17% +27,24% +8,35% +14,79%
Prowizje pobierane przez fundusz: Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.