Energa Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Energa Trading 1
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Energa Trading 1
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna -
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Prowizje pobierane przez fundusz: Energa Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Energa Trading 1
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.