Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Gamma Negative Duration FIZ
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Gamma Negative Duration FIZ
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.