Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.