inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Amerykańskich Dużych Spółek
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Amerykańskich Dużych Spółek
Inwestycje funduszu: inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Amerykańskich Dużych Spółek
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w dłużne instrumenty finansowe o terminie wykupu nie dłuższym niż dwa lata. (Do 30%) inwestowanych jest w depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Prowizje pobierane przez fundusz: inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Amerykańskich Dużych Spółek
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.