Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.