KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
KBC Dolar FIZ (w likwidacji)
Zarząd i akcjonariusze funduszu: KBC Dolar FIZ (w likwidacji)
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.