Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Opera Avista-plus.pl
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz stosuje krótką sprzedaż, której istotą jest zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych (do 80%) aktywów.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Opera Avista-plus.pl -0,07% -0,62% -0,89% -3,08% -3,92% -4,67% -5,54% -6,88%
Prowizje pobierane przez fundusz: Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.