PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: PZU FIZ Akord
Typ funduszu Krajowy - prywatny / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty stopy procentowej i towarowe instrumenty pochodne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PZU FIZ Akord -0,76% -0,06% -0,10% +0,99% +5,44% +7,52% +8,05% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.