Real Estate Income Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Real Estate Income Assets FIZ AN
Inwestycje funduszu: Real Estate Income Assets FIZ AN
Typ funduszu Krajowy - prywatny / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna -
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Prowizje pobierane przez fundusz: Real Estate Income Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.