Real Estate Income Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Real Estate Income Assets FIZ AN
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Real Estate Income Assets FIZ AN
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.