Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Rockbridge Selektywny
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w instrumenty udziałowe, instrumenty dłózne i instrumenty pochodne. Udział instrumentów dłużnych jest uzależniony od liczby instrumentów udziałowych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Rockbridge Selektywny -7,55% -5,25% -0,85% +41,33% +11,73% +13,57% +10,78% +3,37%
Prowizje pobierane przez fundusz: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.