Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nadal można zarobić na funduszach inwestycyjnych

0
Podziel się:

Pomimo nieciekawej sytuacji funduszy inwestycyjnych w sierpniu rynek ten ma się bardzo dobrze. Obrazuje to ranking przygotowany przez Money.pl oraz Expandera.

Nadal można zarobić na funduszach inwestycyjnych

*Sierpień nie był zbyt łaskawym miesiącem dla rodzimych funduszy inwestycyjnych. W głównej mierze przyczyniły się do tego znaczne spadki głównych indeksów giełdowych – WIG 20 stracił 7,2 proc., WIG 5,5 proc. *Zła sytuacja na warszawskim parkiecie w największym stopniu wpłynęła na fundusze z grupy akcyjnych oraz zrównoważonych. Ich średnia stopa zwrotu w sierpniu wyniosła odpowiednio – 2,2 proc oraz –1,7 proc. Niewielkie wzrosty zanotowały natomiast fundusze z grupy stabilnego wzrostu (0,7 proc.) oraz obligacji i rynku pieniężnego (w obu przypadkach stopa zwrotu wyniosła 0,31 proc.).
Sprawdź stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych

Pomimo nieciekawej sytuacji funduszy inwestycyjnych w sierpniu rynek ten ma się bardzo dobrze. Obrazuje to ranking funduszy inwestycyjnych przygotowany przez Money.pl oraz Expandera.

Zestawienie nasze zostało oparte o dwa główne kryteria – wyniki i ryzyko. Ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne otwarte, których jednostki uczestnictwa może nabyć inwestor indywidualny, a minimalna pierwsza wpłata nie przekracza 20 tys. zł.

Dodatkowym kryterium doboru funduszy do rankingu jest co najmniej trzyletni okres działalności. Ranking obejmuje fundusze akcji, zrównoważone, stabilnego wzrostu, obligacji i rynku pieniężnego.

| Metodologia powstawania rankingu |
| --- |
| 1. Jakie fundusze obejmuje ranking? Ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne otwarte, których jednostki uczestnictwa może nabyć inwestor indywidualny, a minimalna pierwsza wpłata nie przekracza 20 tys. zł. Dodatkowym kryterium doboru funduszy do rankingu jest co najmniej trzyletni okres działalności. Ranking obejmuje fundusze akcji, zrównoważone, stabilnego wzrostu, obligacji i rynku pieniężnego. 2. Stopa zwrotu i ryzyko, czyli jak oceniamy fundusze * Ranking sporządzony został w oparciu o dwa główne kryteria – wyniki i ryzyko. Wyniki funduszy, najlepiej oceniać w dłuższej perspektywie, stąd bierzemy pod uwagę wyniki za ostatnie trzy lata. Ważne jest jakie rezultaty osiągnęli zarządzający zarówno w czasie ożywienia jak i dekoniunktury w gospodarce, jak radziły sobie fundusze gdy były niskie stopy procentowe, a jak gdy były wysokie. Drugie kryterium to ryzyko. Ryzyko rozumiane jako wahliwość notowań funduszu. Mając do wyboru fundusze o zbliżonej stopie zwrotu ale
o różnej wahliwości notowań, lepiej lokować w bardziej stabilny fundusz. Miarą która pozwala ocenić wynik funduszu w stosunku do ryzyka jest wskaźnik Sharpa. W przypadku funduszy obligacji za kryterium ryzyka wykorzystane zostało natomiast odchylenie standardowe w skali roku. Mówi ono o tym o ile przeciętnie wynik funduszu odchyla się od swojej średniej rocznej stopy zwrotu (in plus lub in minus). *
3. Co to jest wskaźnik Sharpa?
Wskaźnik Sharpa mówi jak wzrost ryzyka przekłada się na stopę zwrotu. Dodatkowym atutem wskaźnika Sharpa jest odnoszenie stopy zwrotu funduszu do stopy wolnej od ryzyka, równą średniej rentowności bonów skarbowych (ekwiwalent lokat bankowych). Jeśli wskaźnik Sharpa jest większy od 1, to wzrost ryzyka o jednostkę powoduje większy od 1 wzrost wyniku funduszu (ponad stopę wolną od ryzyka). Jeśli wskaźnik Sharpa jest mniejszy od 1, to wzrost ryzyka o jedną jednostkę powoduje mniejszy od 1 wzrost stopy zwrotu. *4. Jak przyznawaliśmy punkty? * W obrębie każdej z dwóch kategorii
(ryzyko i stopa zwrotu), pierwsze 12,5% funduszy z najlepszym wynikiem, lub najwyższym wskaźnikiem Sharpa albo najniższym odchyleniem standardowym otrzymywało 1 punkt. Następne 20% funduszy otrzymywało 2 punkty, środkowe 35% funduszy 3 punkty, następne 20% 4 punkty i najsłabsze 12,5% funduszy po 5 punktów. Po zsumowaniu punktów wygrywał fundusz z najmniejszą liczbą punktów. Fundusze z tą samą liczbą punktów zostały przesortowanie według miary ryzyka. W przypadku funduszy obligacji punkty za wynik były przyznawane w skali od 1 do 18 aby zmniejszyć siłę wpływu zmiany odchylenia standardowego na pozycję funduszu w rankingu. Dla funduszy rynku pieniężnego ryzyko nie jest uwzględniane - od pozycji w rankingu decyduje stopa zwrotu. |

*Fundusze akcji *
Najwyższe stopy zwrotu w okresie ostatnich trzech lat – co nie dziwi, biorąc pod uwagę trwającą od kwietnia 2003 roku hossę na GPW – zanotowały fundusze akcyjne. W sierpniu najlepszą kombinacją wskaźnika Sharpa oraz stopy zwrotu mogły się pochwalić Arka BZ WBK Akcji FIO i DWS Polska FIO Akcji Plus. Niewiele gorzej radziły sobie UniKorona Akcje FIO i Skarbiec Akcja FIO Akcji.

Lp. Nazwa Wskaźnik Sharpa/punkty Stopa zwrotu za ost.36 m-cy(proc.)/punkty Punkty razem
1 Arka BZ WBK Akcji FIO 1,54/1 144,23/1 2
2 DWS Polska FIO Akcji Plus 1,36/1 109,48/1 2
3 UniKorona Akcje FIO 1,32/2 108,28/2 4
4 Skarbiec Akcja FIO Akcji 1,31/2 109,04/2 4
5 BPH FIO Akcji 1,26/2 99,87/3 5
6 DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek 1,22/3 100,83/2 5
7 CU FIO Polskich Akcji 1,21/3 99,29/3 6
8 CitiAkcji FIO 1,14/3 93,89/3 6
9 SEB 3 Akcji FIO 1,06/3 79,71/3 6
10 PZU FIO Akcji KRAKOWIAK 1,04/3 79,90/3 6

Fundusze zrównoważone

Również fundusze z grupy zrównoważonych na przestrzeni ostatnich 36 miesięcy notowały bardzo przyzwoite - znacznie wyższe niż z lokat bankowych – stopy zwrotu. Jak wynika z naszego rankingu funduszem, gwarantującym najwyższą stopę zwrotu przy równoczesnym najlepszym poziomie wskaźnika Sharpa, był Arka BZ WBK Zrównoważony FIO. Za nim uplasowały UniKorona Zrównoważony FIO oraz SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu FIO.

L.p. Nazwa funduszu Wskaźnik Sharpa/punkty Stopa zwrotu za ost.36 m-cy (proc.)/punkty Punkty razem
1 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 1,47/2 93,47/1 2
2 UniKorona Zrównoważony FIO 1,10/2 56,96/2 4
3 SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu FIO 1,13/2 50,47/3 5
4 Skarbiec Waga FIO Zrównoważony 1,04/3 52,53/2 5
5 CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO 0,86/3 43,36/3 6
6 KBC Aktywny FIO 0,82/3 45,45/3 6
7 DWS Polska FIO Zrównoważony 0,81/3 44,53/3 6
8 ING FIO Zrównoważony 0,77/3 43,83/3 6
9 Millennium FIO Zrównoważony 0,68/4 38,55/4 8
10 PKO/CS Zrównoważony FIO 0,66/4 37,49/4 8

Fundusze stabilnego wzrostu

Wśród funduszy stabilnego wzrostu najlepszymi pod względem stopy zwrotu w okresie trzech lat były Lukas Stabilnego Wzrostu oraz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO. Oba fundusze miały także jako jedyne w zestawieniu wskaźnik Sharpa powyżej 1. Oznacza to, że wzrost ryzyka o jednostkę powoduje większy od jednego wzrost wyniku funduszu.

L.p. Nazwa funduszu Wskaźnik Sharpa/punkty Stopa zwrotu za ost.36 m-cy (proc.)/punkty Punkty razem
1 Lukas Stabilnego Wzrostu 1,50/1 49,91/1 2
2 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1,16/2 45,09/2 4
3 DWS Polska FIO Zabezpiecznie Emerytalnego 0,99/2 34,71/3 5
4 BPH FIO Stabilnego Wzrostu 0,87/2 34,11/3 5
5 CU FIO Stabilnego Inwestowania 0,85/3 36,18/2 5
6 KBC Stabilny FIO 0,84/3 37,01/2 5
7 Skarbiec III Filar FIO 0,75/3 33,41/3 6
8 ING FIO Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus 0,73/3 33,59/3 6
9 CitiSenior SFIO 0,76/3 29,31/4 7
10 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK 0,71/4 32,98/3 7

Fundusze obligacji

W przypadku funduszy obligacji liderami naszego rankingu są fundusze zarządzane przez KBC TFI S.A - KBC Papierów Dłużnych FIO i KBC Obligacyjny FIO. Wartym zwrócenia uwagi jest także SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych FIO. Fundusz ten pomimo, że w zestawieniu zajął dopiero 7. miejsce, może się pochwalić najniższym poziomem odchylenia standardowego. Wskaźnik ten pozwala określić o ile przeciętnie wynik funduszy odchyla się od swojej średniej stopy zwrotu (im bliżej 0 tym bardziej przewidywalna jest potencjalna stopa zwrotu).

L.p. Nazwa Funduszu Odchylenie standardowe/punkty Stopa zwrotu za ost.36 m-cy/punkty Punkty razem
1 KBC Papierów Dłużnych FIO 2,82/3 16,13/1 4
2 KBC Obligacyjny FIO 2,64/2 15,42/3 5
3 Arka BZ WBK Obligacji FIO 4,03/5 16,07/2 7
4 PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ 2,81/3 14,89/5 8
5 Pioneer Obligacji Plus FIO 3,24/4 14,93/4 8
6 BPH FIO Obligacji 1 2,75/3 14,27/6 9
7 SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych FIO 0,99/1 13,83/9 10
8 UniKorona Obligacje FIO 2,99/3 14,08/8 11
9 Pioneer Obligacji FIO 3,39/4 14,11/7 11
10 Skarbiec Depozytowy FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 2,75/3 13,32/11 14

Fundusze rynku pieniężnego

W grupie funduszy najbezpieczniejszych – rynku pieniężnego – za podstawę budowy naszego rankingu przyjęliśmy jedynie poziom zwrotu w okresie ostatnich 36 miesięcy. Wynika to z faktu, iż fundusze z te inwestują swoje aktywa w bony skarbowe, obligacje o stałym oprocentowaniu i obligacje o terminie wykupu nie dłuższym niż rok. Ponadto część środków utrzymywana jest na lokatach bankowych. Liderami wśród funduszy rynku pieniężnego są DWS Polska FIO Płynna Lokata PLUS i UniKorona Pieniężny FIO. Należy jednak zauważyć na różnice w stopach zwrotu pomiędzy pierwszą a dziesiątą lokatą – wynosi ona zaledwie niecałe 2,8 procent na przestrzeni 36 miesięcy.

L.p. Nazwa funduszu Punkty razem Stopa zwrotu za ost. 36 m-cy (proc.) Miejsce za wynik
1 DWS Polska FIO Płynna Lokata PLUS 1 14,80 1
2 UniKorona Pieniężny FIO 2 14,59 2
3 KBC Pieniężny FIO 3 14,11 3
4 ING FIO Gotówkowy 4 14,03 4
5 Pioneer Pieniężny FIO 5 13,92 5
6 CU FIO Depozyt Plus 6 13,71 6
7 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału 7 13,62 7
8 CitiPieniężny FIO 8 13,33 8
9 DWS Polska FIO Płynna Lokata 9 13,15 9
10 Skarbiec Kasa FIO Rynku Pieniężnego 10 13,04 10

_ Wyniki na 31 sierpnia 2006 roku _

| Komentarz do rankingu |
| --- |
| * Arkadiusz Droździel, Money.pl:*

"Sierpniowy znaczny spadek indeksów na warszawskim parkiecie przełożył się negatywnie na miesięczną stopę zwrotu ponad połowy funduszy akcyjnych oraz zrównoważonych. Niektóre z nich straciły w ciągu miesiąca nawet ponad 3 procent. Nie powinno się to jednak przełożyć na spadek zainteresowania tą forma oszczędzania. Z jednej strony, jak widać po pierwszych wrześniowych sesjach, na warszawski parkiet powraca optymizm. Z drugiej, trudno znaleźć przeciętnemu Polakowi lepszą formę pomnażania oszczędności niż fundusze inwestycyjne." * Michał Kowalski, Expander*

: "W rankingu czołowe miejsca w grupach funduszy inwestujących w akcje nadal zajmują fundusze zarządzane przez TFI Banku Zachodniego WBK. Jednak te fundusze są też mocno powiązane z indeksem i dlatego dość boleśnie odczuły zmienną koniunkturę na warszawskiej
giełdzie w ostatnich miesiącach. Dlatego dystans do konkurencji zmalał. Na kolejnych miejscach plasuje się UniKorona Akcje FIO, DWS Polska FIO Akcji Plus oraz Skarbiec Akcja FIO. W grupie funduszy dłużnych mocną pozycję utrzymują fundusze „ze stajni” Kredyt Banku, zwłaszcza fundusz KBC Papierów Dłużnych FIO (d. Warta Papierów Dłużnych)." |

fundusze
inwestycje
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)