Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Aktywa TFI nadal spadają

0
Podziel się:

Aktywa funduszy w ciągu roku zmniejszyły swoją wartość o jedną trzecią.

Aktywa TFI nadal spadają
(PAP/EPA)

Aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych krajowych TFI spadły o 3,3% w skali miesiąca do 93,31 mld zł w lipcu. To dziewiąty z rzędu i dziesiąty w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadek środków zarządzanych przez towarzystwa.

W ciągu roku zmniejszyły one swoją wartość o 1/3, podały Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

W wyniku dalszej, ponad 4-proc. aprecjacji złotego w lipcu aktywa netto w euro wzrosły o 1,3% do poziomu 29,1 mld euro.

_ Lipcowy spadek aktywów był niemal w całości konsekwencją ujemnego salda wpłat i umorzeń, które według naszych wstępnych szacunków wyniosło -3,5 mld PLN, a bez uwzględnienia nowości przekroczyło -4,1 mld PLN _- czytamy w raporcie.

Ten słaby wynik był prostym rezultatem tego, co działo się na rynkach akcji w czerwcu i w pierwszej połowie lipca. W ciągu pierwszych dwóch tygodni lipca WIG stracił blisko 9% i dopiero druga część miesiąca przyniosła odreagowanie. Ruch ten był jednak krótkotrwały i nie wpłynął pozytywnie na statystykę wpłat i umorzeń.

W lipcowej statystyce po raz pierwszy ujęte zostało 12 nowych produktów, w tym trzy nowe zamknięte fundusze nieruchomości. Aktywa netto nowych funduszy wyniosły ponad 620 mln zł, co dość wyraźnie poprawiło lipcowe statystyki.W lipcu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, największe spadki aktywów netto od -4,5% do -6,4% w skali miesiąca) wystąpiły w grupach, których inwestycje obejmują również aktywność na rynkach akcji. Największy spadek dotyczył produktów z ochroną kapitału.
Aktywa funduszy zagranicznych zmniejszyły się w skali miesiąca o 5% spadając ponownie poniżej 2 mld zł, zaś aktywa 15 funduszy z ochroną kapitału związanych z krajowymi aktywami spadły w lipcu aż o 8,0%, w czym dość istotny udział miało w tym ujemne saldo wpłat i umorzeń.

Zbliżona skala spadku zarządzanych środków dotyczyła funduszy akcji oraz funduszy stabilnego wzrostu, zaś najlepiej w tym zestawieniu wypadły fundusze mieszane, których aktywa zmniejszyły się o 4,5%.

Lipiec przyniósł również spadek wartości środków zgromadzonych w funduszach dłużnych (-1,0%) przy czym i w tym przypadku ujemna dynamika dotyczyła produktów lokujących środki w obligacje denominowane w innych walutach niż złoty.

Wzrost aktywów netto w minionym miesiącu wystąpił w trzech grupach: funduszy nieruchomości, sekurytyzacyjnych oraz pieniężnych i gotówkowych. Najlepszy rezultat osiągnęły fundusze nieruchomości, których aktywa wzrosły o 33,5%.

To głównie zasługa rejestracji 3 nowych produktów, które w drodze subskrypcji pozyskały ponad 580 mln zł, z czego znaczna część pochodziła od inwestorów instytucjonalnych. Dzięki temu liczba funduszy nieruchomości wzrosła do 11, wartość ich aktywów netto sięga 2,4 mld zł, a ich rynkowy udział zwiększył się do poziomu 2,6%.

ZOBACZ TAKŻE:

fundusze
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)