Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

'Bezpieczeństwo' w SKARBCU bez prowizji

0
Podziel się:

Do 30 czerwca potrwa promocja polegająca na zniesieniu, wynoszącej 0,5%, prowizji pobieranej przy zakupie jednostek uczestnictwa funduszy bezpiecznych zarządzanych przez TFI SKARBIEC

bEJJUQDF

Do 30 czerwca potrwa promocja polegająca na zniesieniu, wynoszącej 0,5%, prowizji pobieranej przy zakupie jednostek uczestnictwa funduszy bezpiecznych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKARBIEC: Skarbiec-Kasa, Skarbiec-Obligacja i Skarbiec-Dolarowa Obligacja.

'Utrzymujące się wysokie stopy procentowe sprzyjają inwestycjom w papiery dłużne, a właśnie w tego typu instrumenty inwestująnasze fundusze bezpieczne', powiedział Andrzej Dorosz, prezes zarządu TFI SKARBIEC.

'Oczekiwane obniżki stóp procentowych spowodują wzrost rentowności funduszy obligacyjnych w drugiej połowie roku, a brak opłaty manipulacyjnej dodatkowo podnosi ich rentowność', dodał prezes Dorosz.

bEJJUQDH

SKARBIEC ma w swojej ofercie trzy fundusze z rodziny bezpiecznych: dwa obligacyjne - w tym jeden inwestujący za granicą - i jeden fundusz rynku pieniężnego.

Najmłodszym funduszem jest SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA - powstał w lutym tego roku. Inwestuje on powierzone środki w papiery dłużne, których wartość wyrażona jest w dolarach: obligacje rządu amerykańskiego, papiery komercyjne, obligacje Brady'ego (czyli obligacje wyemitowane przez rząd polski w związku z restrukturyzacją polskiego zadłużenia zagranicznego).

Fundusz jest propozycją przede wszystkim dla osób oszczędzających w dolarach, szczególnie na depozytach dolarowych w bankach, oczekujących konkurencyjnych zysków. Inwestycja w Fundusz może być wykorzystywana jako zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym. SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA stanowi także atrakcyjną alternatywę dla osób i instytucji posiadających zobowiązania w dolarach, które i tak część pieniędzy przechowują w walutach na stosunkowo nisko oprocentowanych lokatach. Od początku działalności do 24 maja wyrażony w dolarach zysk z inwestycji w ten fundusz wyniósł 2,82%, co w skali roku daje 11,83%.

Zdaniem Beaty Kielan - zarządzającej funduszem - właśnie teraz jest dobry moment do inwestycji w Dolarową Obligację, ze względu na niską cenę dolara i oczekiwany wzrost jego ceny w drugiej połowie roku, co z kolei przełoży się na wzrost zysku - wyrażonego w złotych.

bEJJUQDN

Kolejny fundusz z rodziny bezpiecznych to, istniejący od kwietnia 1999 r., fundusz SKARBIEC-OBLIGACJA. Inwestuje on przede wszystkim w polskie długoterminowe papiery dłużne - głównie obligacje, w tym obligacje o stałym oprocentowaniu. Fundusz ten jest rekomendowany jako alternatywa dla średnio- i długoterminowych lokat bankowych (np. jednorocznych) lub bezpośredniego inwestowania w obligacje. Fundusz jest laureatem dorocznej nagrody 'Gazety Giełdy PARKIET' - Statuetki Byka i Niedźwiedzia w kategorii 'fundusz obligacji o najwyższym przyroście jednostki uczestnictwa w roku 2000'. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zysk z inwestycji w fundusz SKARBIEC-OBLIGACJA wyniósł 15,88%. Osoby, które zainwestowały w fundusz na samym początku - w kwietniu 1999 r., uzyskały 34,64% zysku.

Najstarszym z rodziny bezpiecznych jest fundusz rynku pieniężnego SKARBIEC-KASA - istnieje od października 1997 r. Powierzone środki lokuje w krótkoterminowe papiery dłużne o najwyższej wiarygodności - przede wszystkim w bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu. Taka polityka inwestycyjna umożliwia stabilny wzrost inwestycji i osiągnięcie rentowności porównywalnej z najlepszymi terminowymi lokatami bankowymi. Fundusz jest zatem propozycją dla osób inwestujących pieniądze krótkoterminowo - na kilka do kilkunastu miesięcy, którym zależy na łatwym dostępie do oszczędności.
Jest zatem alternatywą dla krótkoterminowych lokat bankowych, rachunków osobistych (ROR) lub lokat a'vista.

Zysk z inwestycji w fundusz Skarbiec-Kasa wyniósłw ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 17,17%. Osoby, które zainwestowały w fundusz na samym początku - w październiku 1997 r., uzyskały 72,52% zysku. Warto przypomnieć, że Skarbiec-Kasa posiada ocenę klasyfikacyjną - tzw. rating - przyznaną przez jednąz największych niezależnych światowych agencji ratingowych Standard & Poor's. Jest to ocena 'Am' i oznacza, że fundusz Skarbiec-Kasa jest pewny, charakteryzuje się wysoką zdolnością utrzymania wartości powierzonego kapitału i ograniczonym ryzykiem poniesienia strat.

SKARBIEC jest największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Zarządza dziesięcioma funduszami, w których na koniec kwietnia zgromadzone było prawie 1,1 miliarda zł, co dało towarzystwu 19,64% udziału w rynku. Do końca tego roku SKARBIEC planuje wprowadzić na rynek kolejne fundusze, w tym fundusze zamknięte.

bEJJUQEi
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)