Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Fundusz - tak, ale bez prowizji

0
Podziel się:

Fundusze bezprowizyjne, często określane angielskim terminem no-load pojawiły się już w Polsce

bELiMoOd

Fundusze bezprowizyjne, często określane angielskim terminem no-load, cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów w Polsce. Wciąż daleko im jednak do popularności jaką osiągnęły np. w USA, gdzie zarządzają ponad połową aktywów na rynku.

W Polsce jako pierwsze wprowadziło je PBK ATUT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Fundusze tego typu nie pobierają od swoich klientów opłat dystrybucyjnych, więc w przeciwieństwie do typowych funduszy inwestycyjnych mogą przynieść zysk nawet w krótkim czasie. Dzięki temu, że pieniądze powierzone przez klientów są inwestowane w całości umożliwiając stosunkowo łatwe obliczenie stopy zwrotu z inwestycji. Oszczędzanie w funduszach bezprowizyjnych jest więc bardzo wygodne, chociaż wiąże się z koniecznością powierzenia stosunkowo wysokich kwot. Istnieje jednak sposób, aby z rozwiązania tego korzystały również zapobiegliwi a mniej zamożni klienci, chcący regularnie wpłacać znacznie niższe kwoty.

PBK ATUT proponuje im fundusz PBK 60plus - Specjalistyczny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Stabilnego Dochodu. Ze względu na zaproponowane przez PBK zasady oraz formę długoterminowej inwestycji, do funduszu tego często zapisuje się dzieci, aby zapewnić im środki finansowe na start w dorosłe życie. Klient, który postanowi zawrzeć umowę o systematyczne oszczędzanie deklaruje częstotliwość dokonywania wpłat oraz okres obowiązywania umowy. Minimalna jednorazowa wpłata w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania z funduszem PBK60plus wynosi 10 zł.

bELiMoOf

Plan Systematycznego Oszczędzania z funduszem PBK 60plus nie przewiduje żadnych kar i konsekwencji za nieterminowe dokonanie wpłaty czy wycofanie środków przed upływem terminu zapisanego w umowie.

Struktura portfela została skonstruowana w następujący sposób: do 40 % aktywów jest lokowanych w akcje spółek giełdowych, zaś pozostała część w obligacje i bony skarbowe.

bELiMoOG
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)