Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
fundusze
05.07.2005 15:34

Fundusze lokujące środki w polskie akcje wypadły najlepiej

Najlepsze wyniki na rynku funduszy inwestycyjnych w czerwcu były udziałem funduszy posiadających w swoich portfelach akcje polskich spółek./ ISB /

Podziel się
Dodaj komentarz

Najlepsze wyniki na rynku funduszy inwestycyjnych w czerwcu były udziałem funduszy posiadających w swoich portfelach akcje polskich spółek, wynika z raportu spółki Analizy Online zajmującej się monitorowaniem rynku funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, opublikowanego we wtorek.

Giełdowe wzrosty okazały się zbawienne także dla funduszy mieszanych i stabilnego wzrostu, zaś jedyną kategorią funduszy, która czerwca nie zaliczy do udanych, były fundusze obligacji europejskich, które wskutek wyraźnego umocnienia się złotego względem euro zakończyły miniony miesiąc stratami.

Z raportu wynika, że wśród 10 funduszy z najlepszymi wynikami w czerwcu było aż dziewięć funduszy akcji polskich AKP, a najlepszy wynik uzyskał zarządzany przez ING TFI fundusz zamknięty ING Akcji wyniósł 6,44%.

„W przypadku rynku akcji za najważniejsze z pewnością należy uznać zapowiedź przejęcia HVB przez UniCredito Italiano, natomiast na rynku obligacji skarbowych czynnikiem, który w decydującej mierze kształtował koniunkturę była kolejna znacząca obniżka stóp procentowych, które znalazły się na najniższym poziomie od początku transformacji w 1989 roku oraz zmiana w nastawieniu RPP odnośnie polityki pieniężnej” – czytamy w raporcie.

„Na szczególne podkreślenie zasługuje zwłaszcza bardzo pozytywny sentyment panujący w czerwcu na rynku długu, dzięki czemu już po raz drugi w ostatnich miesiącach (poprzednio w lutym) część krajowych funduszy obligacji mogła pochwalić się nawet ponad dwuprocentowymi stopami zwrotu” – podały Analizy Online.

W czerwcu indeks WIG wzrósł o 5,9%, natomiast WIG 20 aż o 6,8%. W tym czasie indeks średnich spółek MIDWIG wzrósł o 4,8%, a WIRR o 5,5%.

Według raportu średnia stopa zwrotu dla 22 funduszy akcji polskich (AKP) wyniosła 4,4% i była o 0,1 pkt. proc. niższa od stopy zwrotu benchmarku (IRFU-akp).

Zyski najlepszych funduszy z tej grupy przekroczyły 5% (GTFI Akcji, ING Akcji i CitiAkcji), a nawet 6% (ING Akcji FIZ). Drugi miesiąc z rzędu najsłabszy rezultat w tej kategorii uzyskał fundusz DWS Polska Top 25 Małych Spółek, choć w odróżnieniu od maja jego wynik (2,7%) nie odbiegał wyraźnie od reszty stawki funduszy AKP.

W przypadku funduszy akcji europejskich (AKZ) potencjalnie wysokie zyski, tak samo jak przed miesiącem, zostały „zjedzone” przez deprecjonujące względem złotego euro (-2,0%).

Stopy zwrotu wyniosły tu od 1,2% w przypadku BPH Top Europa do 1,8% w przypadku Pioneera Akcji Europejskich, a w przypadku funduszy akcji globalnych od 0,7% do 1,5%.

Natomiast fundusze akcji amerykańskich, nawet mimo lekko drożejącego w stosunku do złotego dolara (0,6%), zakończyły czerwiec stratami – Pioneer Akcji Amerykańskich 0,1%, a BPH Top Ameryka 0,9%, co było spowodowane zdecydowanym ochłodzeniem się koniunktury na amerykańskich giełdach w drugiej połowie czerwca w reakcji na gwałtownie drożejącą ropę.

Funduszom papierów dłużnych lokujących aktywa w instrumenty denominowane w euro (PDE) dał się w czerwcu we znaki rosnący drugi miesiąc z rzędu w stosunku do euro złoty i podobnie jak w maju podmioty z tej grupy były najgorszymi inwestycjami miesiąca.

Wszystkie bez wyjątku zanotowały straty, które wahały się od 0,4% (Arka Obligacji Europejskich) do 1,8% (ING Obligacji Euro, SEB 6 Euro Lokata); średnia stopa zwrotu ośmiu funduszy PDE wyniosła 1,3%.

W przypadku 10 funduszy posiadających w swoich portfelach instrumenty dłużne denominowane w dolarze średni zysk osiągnął wartość 1,2%, przy czym zdecydowanie najlepszy rezultat stał się udziałem Pioneera Obligacji Dolarowych Plus, którego jednostka zyskała na wartości 2,3%.

Spośród 24 funduszy PDP (krajowych papierów dłużnych), w przypadku siedmiu stopa zwrotu przekroczyła 2%, a w kolejnych sześciu była wyższa od 1,5%; średnia stopa zwrotu dla wszystkich podmiotów wyniosła 1,6%.

Najlepsze rezultaty osiągnęły fundusze Arka Obligacji (2,9%) oraz Skarbiec-Depozytowy i ING Obligacji 2 (2,6%), natomiast najniższe stopy zwrotu zanotowały fundusze SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych (0,7%) i Skarbiec-Lokacyjny FIZ (0,1%).

Wśród funduszy rynku pieniężnego (RPP) wyraźnie zwiększył się spreadu pomiędzy najlepszym, a najgorszym podmiotem z grupy i wyniósł w czerwcu aż 65 punktów bazowych. Najlepszymi funduszami RPP w czerwcu okazały się DWS Płynna Lokata Plus (0,72%) i CU Depozyt Plus (0,64%), natomiast najsłabsze wyniki stały się udziałem funduszy Skarbca: Kasy (0,08%) i Kasy-Plus (0,05%). Średnia stopa zwrotu wszystkich funduszy tej kategorii wyniosła 0,42%.

Fundusze należące do kategorii MIP (prowadzące mieszaną politykę inwestycyjną) zyskały na wartości 3,4% - najlepiej wypadł fundusz Warta Beta (5,2%), a najsłabiej DWS Zrównoważony (2,2%).

W gronie funduszy stabilnego wzrostu (SWP) najlepiej zaprezentowały się dwa fundusze zamknięte BPH (Bezpieczna Inwestycja i Bezpieczna Inwestycja 2) oraz Arka Stabilnego Wzrostu, których tytuły uczestnictwa zwyżkowały o 3,1-3,2%. Średnia stopa zwrotu funduszy SWP osiągnęła poziom 2,3%.

Tagi: fundusze, tfi, wiadomości, gospodarka
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz