Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Fundusze pozyskały więcej środków niż wypłaciły

0
Podziel się

Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych w maju było dodatnie i, uwzględniając również przesunięcia środków z innych funduszy tych samych TFI, wyniosło około 200 mln zł.

Fundusze pozyskały więcej środków niż wypłaciły
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)
bCZGvpIR

Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych w maju było dodatnie i, uwzględniając również przesunięcia środków z innych funduszy tych samych TFI, wyniosło około 200 mln zł, wynika z szacunków Analiz Online.

_ W maju, podobnie jak w poprzednich trzech miesiącach, saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych było dodatnie i wyniosło +0,2 mld zł. W przeciwieństwie jednak do poprzednich miesięcy, o dodatnim bilansie sprzedaży zadecydowały jedynie fundusze dedykowane prywatnym inwestorom, które netto pozyskały blisko +0,4 mld zł _ - czytamy w raporcie.

Analizy Online podały, iż fundusze przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców najlepszy wynik sprzedażowy osiągnęły w marcu, kiedy pozyskały ponad +1,1 mld zł. Miesiąc później było to już zaledwie +0,3 mld zł, a w maju saldo wpłat i wypłat było już ujemne i wyniosło -0,2 mld zł.

_ Uwaga klientów wciąż jest skierowana w stronę funduszy uważanych za bezpieczne, w tym przede wszystkim do funduszy dłużnych. Po wyłączeniu funduszu Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors SFIO), przeznaczonego dla Avivy TUnŻ, z którego wycofano w maju blisko -0,5 mld zł, fundusze dłużne przeznaczone dla detalicznych odbiorców pozyskały netto +0,9 mld zł, czyli nawet nieco więcej niż w kwietniu. Najwyższe saldo wpłat i wypłat osiągnęły UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) oraz PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO), które pozyskały w minionym miesiącu odpowiednio +0,2 mld zł oraz +0,1 mld zł _ - czytamy dalej.

bCZGvpIT

W sumie od początku roku do funduszy dłużnych przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców, klienci wpłacili netto już +3,5 mld zł.

Mniejszym zainteresowaniem cieszą się fundusze gotówkowe i pieniężne. Podczas gdy w marcu i kwietniu fundusze detaliczne pozyskały po blisko 0,3 mld zł, w maju saldo wpłat i wypłat nie przekroczyło nawet 0,1 mld zł.

_ Trwająca nerwowość na rynkach oraz awersja do ryzyka (indeks warszawskiej giełdy WIG stracił -6,2%), spowodowała większy odpływ środków z funduszy inwestujących na rynkach akcji. Przewaga odkupień nad nabyciami do funduszy akcyjnych była dwukrotnie wyższa niż w kwietniu i wyniosła ponad -650 mln zł. Skala odpływu była na tyle wysoka, iż bilans sprzedaży liczony od początku roku jest obecnie ujemny i wynosi -0,5 mld zł. W maju zdecydowana większość funduszy akcyjnych zakończyła miesiąc z ujemnym saldem tych operacji. Najwięcej środków klienci wypłacili z funduszy akcji polskich uniwersalnych (-450 mln zł), a także małych i średnich spółek (blisko -100 mln zł), a także akcji europejskich rynków wschodzących (-45 mln zł) _ - oceniają Analizy Online.

Odpływ środków nieprzerwanie notują fundusze mieszane, z których w maju klienci wypłacili kolejne 0,4 mld zł. Bilans sprzedaży od początku roku wyniósł już -1,3 mld zł.

bCZGvpIZ

_ Licząc od początku roku, saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych wyniosło łącznie +7,9 mld zł. Fundusze detaliczne pozyskały w tym czasie +2,2 mld zł, a fundusze dedykowane prywatnym inwestorom +5,7 mld zł _ - podsumowuje raport.

bCZGvpJu
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)