Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Fundusze zagraniczne tracą na wartości

0
Podziel się

W ubiegłym roku aktywa instytucji zagranicznych zmniejszyły się o 44 procent.

Fundusze zagraniczne tracą na wartości
(Robert Milek/Dreamstime.com)
bEgHyLlx

Wartość aktywów netto monitorowanych instytucji zagranicznych wyniosła na koniec ubiegłego roku 1,75 mld złotych. Oznacza to wzrost w porównaniu z listopadem o 3,98%, czyli o 67 mln złotych.

Pomimo miłego akcentu, jakim zakończył się ostatni miesiąc, cały miniony rok był dla działających w Polsce instytucji zagranicznych nieudany. Okazało się, że ich aktywa nie są w stanie, nawet częściowo, oprzeć się rynkowej dekoniunkturze. Od rekordowego poziomu, jaki aktywa firm zagranicznych osiągnęły w grudniu 2007 roku, ich poziom obniżył się o -1,39 mld złotych, czyli o -44,31%. Spadek aktywów w ujęciu dolarowym był jeszcze wyższy i wyniósł -55%. Tym samym wartość aktywów zgromadzonych przez 10 monitorowanych przez nas firm na koniec grudnia wyniosła 589,5 mln dolarów, co w porównaniu z analogicznym miesiącem 2007 roku było o 698 mln dolarów mniej.

Grudniowy bilans przepływów okazał się nieco gorszy w porównaniu z listopadowym i według naszych szacunków wyniósł -25 mln złotych. Mimo to sald wpłat i umorzeń było kilkukrotnie mniejsze od tego w wrześniu i w październiku. Mając powyższe na uwadze wzrost aktywów w grudniu wynikał ze zmian, jaki miały miejsce na rynku kapitałowym. Duże znaczeni odegrały wzrosty akcji na rynkach wschodzących głównie w Azji oraz np. wzrost wyceny spółce zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem złota.

bEgHyLlz

Jednym z istotnych czynników była także dalsze deprecjacja złotówki. Na wzrost aktywów wpływ miał również dobre wyniki funduszy obligacji wyemitowanych na rynków rozwiniętych. Najmocniej czyli na poziomie bliskim +7% wzrosły środki zgromadzone w grupie funduszy akcji azjatyckich funduszy akcji rynków rozwiniętych oraz fundusz o charakterze sektorowym. Warto odnotować, że po raz drugi z rzędu saldo wpłat i umorzeń w grupie funduszu sektorowych miało wartość dodatnią. Spadek poziomu aktywów wykazała w grudniu grupa funduszy akcji inwestujących w regionie EMEA (Europa Środkowa i Bliski Wschód) oraz fundusze o charakterze hybrydowym.

Zjawiskiem charakterystycznym dla instytucji zagranicznych w Polsce była w minionym roku bardzo wysoka dynamika zgromadzonych środków. Dwucyfrowy wzrost aktywów wykazały produkty o charakterze defensywnym, a dwucyfrowy spadek odnotowały fundusze o charakterze ryzykownym. Najsilniejszy spadek aktywów odnotowała w przeciągu roku grupa funduszy akcyjnych, w której zgromadzone środki zmniejszyły się -1,3 mld złotych. Silnie spadły również aktywa zgromadzone w funduszach sektorowych. Należy dodać, że w maju 2008 roku aktywa funduszy sektorowych osiągnęły swój najwyższy w historii poziom tj. 767 mln złotych, a już w październiku były o -433 mln złotych mniejsze.

bEgHyLlF

W ciągu ostatnich 12 miesięcy podwoiły się aktywa zgromadzone w funduszach z ochroną kapitału, do których w głównej mierze zaliczają się fundusze o charakterze strukturyzowanym. Dzięki dobrej koniunkturze na rozwiniętych rynkach obligacji oraz osłabianiu złotówki, w końcówce roku inwestorzy zaczęli przesuwać środki do funduszy o charakterze dłużnym. Rola, jaką odgrywają fundusze o charakterze pieniężnym, pomimo znaczącego w ujęciu procentowym wzrostu aktywów, jest wciąż niewielka.

ZOBACZ TAKŻE:

bEgHyLma
fundusze
wiadomości
KOMENTARZE
(0)