Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rozpoczęła sie sprzedaż Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości

0
Podziel się:

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. należące do grupy Banku Zachodniego WBK rozpoczęło 11 maja 2004r przyjmowanie wpłat do Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości SFIZ. Jak wynika z szacunków Towarzystwa, inwestycja w fundusz może przynieść ponad 120 procentowy zysk w okresie trwania funduszu.

bFgjoUeZ

Mimo że formuła funduszu zamkniętego, jakim jest Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości, zakłada wypłatę pomnożonego kapitału na koniec trwania funduszu, w tym przypadku posiadacze certyfikatów funduszu mogą liczyć na coroczne wypłaty części dochodów funduszu, począwszy od czwartego roku jego funkcjonowania. Fundusz zamierza zainwestować w ciągu najbliższych trzech lat w nieruchomości biurowe, handlowe, magazynowe i mieszkaniowe w Polsce przynajmniej 500 mln złotych.

Zakładany okres trwania nowego funduszu BZ WBK AIB TFI S.A. to 8,5 roku. Towarzystwo dopuszcza jednak możliwość przedłużenia lub skrócenia tego okresu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zmian na rynku nieruchomości.

Zdaniem organizujących fundusz specjalistów obecna sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce jest bardzo korzystna dla inwestorów. Stosunkowo niskie ceny, w połączeniu z rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów z Unii Europejskiej, pozwalają oczekiwać wzrostu wartości polskich nieruchomości w okresie trwania funduszu. Potwierdzają to coraz liczniejsze transakcje z udziałem inwestorów zagranicznych.

bFgjoUfb

Towarzystwo zamierza pozyskać do funduszu w drodze publicznej subskrypcji kapitał wartości od 150 do 350 mln złotych. Do funduszu mogą przystąpić zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni, a ich kapitał będzie stanowić 30% środków, jakimi dysponować będzie fundusz. Pozostałe 70% to kredyt.

W zależności od zainteresowania inwestorów, fundusz zainwestuje zatem na polskim rynku nieruchomości od 500 mln zł do 1,15 mld zł. Certyfikaty funduszu będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co oznacza, że inwestorzy będą mogli wycofać swoje środki z funduszu przed jego zakończeniem.

Subskrypcja certyfikatów Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości SFIZ dla klientów indywidualnych trwać będzie od 11 maja do 4 czerwca 2004 roku, a minimalna kwota inwestycji w tym przypadku to 5 tysięcy złotych.

Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone 8 i 9 czerwca i poprzedzi je trwające od 3 do 7 czerwca budowanie księgi popytu. W transzy instytucjonalnej certyfikaty będą zwolnione z opłaty za ich wydanie.

bFgjoUfh

Zgodnie z założeniami polityki inwestycyjnej funduszu nie mniej niż 50 procent portfela nieruchomości stanowić będą nieruchomości biurowe, pozostałe 50 procent środków zostanie przeznaczone na nabycie nieruchomości handlowych, magazynowych i mieszkaniowych. Udział nieruchomości mieszkaniowych w portfelu funduszu będzie ograniczony do 25 procent. Fundusz planuje zakupić od 15 do 25 nieruchomości komercyjnych o wartości poniżej 15 mln euro każda, w celu czerpania bieżących dochodów z ich najmu; sprzedaż tych nieruchomości nastąpi w ostatnim roku działania funduszu.

Przynajmniej jedna czwarta środków funduszu zostanie ulokowana w Warszawie i jej okolicach; kolejne nie mniej niż 25 procent w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Trójmieście i Szczecinie, a do 20 procent może zostać zainwestowane w Czechach i na Węgrzech.

Przeciętna roczna stopa zwrotu z inwestycji w Fundusz Rynku Nieruchomości powinna przekroczyć 10 %, co w efekcie po 8,5 roku powinno dać inwestorom zysk wysokości przynajmniej 120 procent. Po trzech latach fundusz planuje wypłacać posiadaczom certyfikatów dochody w wysokości minimum 3 procent wartości nominalnej posiadanych certyfikatów. Zasadnicza część zysku będzie wypłacana na koniec trwania funduszu, po sprzedaży nieruchomości.

Fundusz nie będzie inwestował w hotele, a także w grunty i nieruchomości specjalnego przeznaczenia.

bFgjoUfC
fundusze
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)