Kraj ten może być wzorem równouprawnienia. Kobiety stanowią 41,3 proc. członków parlamentu. Równie imponująco wygląda ich udział w radach nadzorczych, który szacowany jest na 44 proc.!

Reprezentacja pań na rynku pracy jest bardzo zbliżona do mężczyzn. Nieco gorzej wypada Islandia pod względem równych wynagrodzeń, a tzw. luka płacowa odzwierciedlająca dysproporcje w płacach kobiet i mężczyzn wynosi 14,5 proc.

Czytaj także
Polecane galerie