Sektor bankowy cały czas rośnie, i to praktycznie w każdym obszarze - wynika z opracowanego przez "Miesięcznik Finansowy Bank" rankingu 50 największych banków w Polsce.

"Rosną aktywa, kredyty, depozyty, kapitały, a nawet przychody i wynik finansowy" - opisuje aktualny stan polskiej bankowości miesięcznik. Jak jednak ostrzega, utrzymanie tego tempa rozwoju będzie trudne, ponieważ "wyczerpaniu ulegają rezerwy proste, z jakich ciągle udawało się bankom korzystać".

Za kluczowy parametr określający pozycję banku można uznać wartość jego aktywów. Jak pokazuje ranking, średni wzrost sumy bilansowej działających na polskim rynku banków wyniósł w zeszłym roku 6,6 proc., a tylko cztery banki wykazały bezwzględny spadek poziomu aktywów.

Duży wpływ na politykę banków w tym obszarze miało wprowadzenie od lutego 2016 r.  podatku od niektórych instytucji finansowych, zwanego potocznie bankowym. Ponieważ zakup rządowych obligacji nie jest obciążony tym podatkiem, banki zaczęły na dużą skalę wykupywać rządowe papiery dłużne.

Na kolejnych stronach prezentujemy 10 największych banków w Polsce pod względem wartości ich aktywów - od najmniejszego do największego.

Autor: Jacek Bereźnicki, money.pl

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie