Sukcesja jednoosobowych firm

Jedną z proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju zmian jest sukcesja jednoosobowych firm. Obecnie przedsiębiorstwo ,,umiera" wraz z właścicielem. Spadkobiercy nie mogą przejąć numeru NIP, nazwy, zezwoleń czy też koncesji związanych z firmą. Problem nie jest wcale mały, bo jak informuje resort sprawa dotyczy około 100 przypadków w miesiącu, a liczba ta w najbliższym czasie ma się jeszcze zwiększyć.

Dzięki proponowanym zmianom w mocy prawnej pozostaną kontrakty cywilnoprawne, umowy o pracę, prawa i obowiązki podatkowe, decyzje administracyjne (koncesje, zezwolenia). Będzie istniała czasowa możliwość posługiwania się w obrocie i w kontaktach z urzędami firmą oraz numerami: NIP i REGON zmarłego przedsiębiorcy. Sprawy firmy będzie ponadto mógł prowadzić prokurent, stanowiony przez spadkobierców (bądź sąd) lub jeszcze za życia przez właściciela firmy.

Czytaj także
Polecane galerie