bowiem, którzy

Złagodzenie przepisów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców

Obecnie przepisy zniechęcają firmy do zatrudniania więcej niż 19 osób. Na przedsiębiorców bowiem, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, nałożony jest szereg obowiązków, między innymi utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy. Wymogi te powodowały, że przedsiębiorcy unikali zwiększania zatrudnienia lub stosowali umowy cywilnoprawne zamiast umów o pracę lub też sztucznie dzielili firmy.

Ministerstwo Rozwoju proponuje podnieść próg zatrudnianych pracowników z 20 do 50. Oznacza to, że powyższe obowiązki będą miały firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, a nie jak do tej pory 20. Jest jednak wyjątek. Jeśli zakładowa organizacja związkowa w firmie, która zatrudnia co najmniej 20, a mniej niż 50 pracowników, zawnioskuje o utworzenie ZFSŚ i ustalenie regulaminów - trzeba będzie to zrobić.

Czytaj także
Polecane galerie