Wizerunek największej polskiej firmy - PKN Orlen - rodził się stopniowo. Koncern, który powstał w 1998 r. z połączenia Centrali Produktów Naftowych CPN S.A. i Petrochemii Płock S.A., pierwotnie nazywał się Polski Koncern Naftowy S.A. Później rozpoczęto prace nad ujednoliceniem marki, która miała pozwolić firmie funkcjonować na zagranicznych rynkach.

W wyniku badań rozpoczętych pod koniec 1999 roku, z ponad 1000 propozycji nazw wyłoniono jedną - Orlen. W dalszym etapie powstał symbol graficzny - stylizowana głowa orła, którą zaprojektował prof. Henryk Chyliński, autor m.in. znaków fundacji Teraz Polska i Polskiego Radia.

To nawiązanie do narodowego charakteru firmy, a także bezpośrednio do nazwy Orlen, która - co ciekawe - powstała z połączenia dwóch słów - orzeł i energia.

Czytaj także
Polecane galerie