Reforma Władysława Grabskiego

Władysław Grabski wraz ze swoim rządem  ekspertów przeprowadził w 1924 r. szereg zmian skarbowo-walutowych, które miały uzdrowić finanse Polski. Jedną z najważniejszych było zastąpienie marki polskiej złotym polskim.

Reforma walutowa doprowadziła do ustabilizowania sytuacji gospodarczej i pozwoliła na rozwój kraju w latach 20. i 30. XX wieku. W latach 1924 - 1930 roku Polska cieszyła się często nadwyżką budżetową.

"Reforma walutowa w 1924 r. była wielkim dziełem, które uratowało Polskę od nieuniknionej katastrofy nie tylko gospodarczej, lecz i politycznej i postawiło niewzruszone, zdrowe podstawy pod rozwój życia państwowego i ekonomicznego Polski" - tak pisał o dziele Władysława Grabskiego prof. Edward Taylor, ekspert w dziedzinie tematyki skarbowej.

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie