Sprzedaż nieruchomości

W 2015 roku będą obowiązywały już nowe przepisy w tym zakresie. Po raz pierwszy nie będzie już można skorzystać z ulgi meldunkowej, która pozwalała wielu ludziom uniknąć podatku (nie płacili go ci, którzy w sprzedanym mieszkaniu byli zameldowani przynajmniej przez rok). Na szczęście, w wielu przypadkach nadal nie trzeba będzie oddawać pieniędzy fiskusowi.

Co do zasady, opodatkowaniu stawką 19 procent podlega sprzedaż:

  • nieruchomości, jej części lub udziału w niej,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów.


Dotyczy to jednak tylko przypadków sprzedaży, która miała miejsce w ciągu 5 lat od końca roku, w którym nieruchomość została wybudowana, kupiona lub otrzymana (w formie spadku lub darowizny).

Przykład

Podatnik kupił mieszkanie w sierpniu 2009 roku. Żeby nie zapłacić podatku, powinien sprzedać je po upływie 5 lat, jednak liczonych dopiero od 31 grudnia 2009 roku. Będzie mógł to zatem zrobić dopiero w 2015 roku (pięć lat upłynie bowiem 31 grudnia 2014 roku).

Podatku nie zapłacą zatem ci, którzy w 2014 roku sprzedali nieruchomość otrzymaną (zakupioną lub wybudowaną) przed 1 stycznia 2009 roku.

Ulga mimo przedwczesnej sprzedaży

Jeszcze w zeznaniu za 2013 rok podatnicy mogli uniknąć podatku, nawet jeśli sprzedali nieruchomość przed upływem wspomnianych 5 lat. Mieli bowiem prawo skorzystać z tak zwanej ulgi meldunkowej, która całkowicie zwalniała z obciążenia tych, którzy udowodnili zameldowanie w sprzedawanym mieszkaniu lub domu przez przynajmniej rok.

W 2014 roku jednak ulgę meldunkową zastąpiła tak zwana ulga mieszkaniowa. Sprzedający nie zapłaci podatku, jeśli po zbyciu nieruchomości w ciągu dwóch lat przeznaczy wszystkie uzyskane w ten sposób pieniądze na cele mieszkaniowe, do których zalicza się na przykład:

  • zakup nowego domu lub mieszkania,
  • spłata kredytu hipotecznego (zaciągniętego na sprzedaną lub nową nieruchomość),
  • remont innego mieszkania.

Jeśli w ten sposób spożytkuje tylko część przychodu ze sprzedaży, to od pozostałej kwoty będzie musiał zapłacić podatek. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku dochód, czyli różnica pomiędzy całkowitą kwotą przychodu ze sprzedaży a kosztami jego uzyskania (zalicza się do nich na przykład koszty zakupu nieruchomości, remontów, zwiększających jej wartość, wyceny lub pośrednictwa). Jest on dodatkowo pomniejszony właśnie o wspomnianą ulgę mieszkaniową, której wartość oblicza się według specjalnego wzoru.

Przykład

Podatnik sprzedał w 2013 roku mieszkanie za 250 tysięcy złotych. Dwa lata wcześniej zapłacił za nie 200 tysięcy złotych. Ponieważ nie upłynęło wymagane 5 lat, ma on obowiązek zapłacenia podatku. W 2014 roku wykorzystał pieniądze na kupno nowego mieszkania za kwotę 230 tysięcy złotych. Przeznaczył je więc na cele mieszkaniowe, jednak nie w całości.

Przychód ze sprzedaży (2013 rok): 250 tysięcy złotych
Koszty na zakup starego mieszkania (2011 rok): 200 tysięcy złotych
Dochód (250-200): 50 tysięcy złotych

Wydatki na cele mieszkaniowe (2014 rok): 230 tysięcy złotych

Wysokość ulgi: (230 tysięcy/250 tysięcy) x 50 tysięcy = 46 tysięcy złotych

Dochód do opodatkowania: 4 tysiące złotych (50 tysięcy - 46 tysięcy)

Wysokość podatku do zapłaty: 760 złotych (0,19 x 4 tysiące)

Na następnej stronie o tym, kiedy darowizna jest zwolniona od podatku

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
ach to odejmowanie
82.214.130.* 2017-08-22 09:59
kupił za 200, sprzedał za 250 i kupił następne za 230
250 - 230 = 20 tysięcy
skąd się wzięło 50 tys?!
Marta561
84.136.87.* 2016-01-02 11:08
Dlaczego nie informuje się jasno,że ulga prorodzinna należy sie też dziecku pełnoletniemu z dużą niepelnosprawnością .
krwiodawca00
83.21.172.* 2014-11-26 19:18
krew może być niezłym opodatkowanym dochodem. Szkoda , że organizm i przepisy nie pozwalają częściej oddawać
Zobacz więcej komentarzy (18)