Austria

Tak jak w większości europejskich krajów, również prawo w Austrii przewiduje tak zwaną konfiskatę rozszerzoną. Do austriackiego prawa została ona wprowadzona w 2010 roku.

W austriackim prawie istnieje pojęcie rozszerzonego przepadku, będącego innym określeniem konfiskaty. Według tamtejszego kodeksu karnego, kwalifikują się do niej aktywa, które podlegają kontroli przez organizację przestępczą czy terrorystyczną lub zostały zebrane czy też oddane do dyspozycji jako środek finansowania terroryzmu.

W Austrii podlegają jej ponadto środki co do których istnieje podejrzenie, że zostały nabyte dzięki praniu pieniędzy czy działalności w organizacji przestępczej lub terrorystycznej. Z konfiskaty mogą zostać wyłączone dobra, których legalne pochodzenie zostanie udowodnione.

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie