Polacy Chińczykami Europy

Ogólne koszty pracy: 9,4 euro

Koszty wynagrodzeń: 7,6 euro

Polska ma jedne z najniższych kosztów pracy w Unii Europejskiej, co jest naszym największym atutem w walce o zagranicznych inwestorów. Wynoszą one tylko 9,4 euro za godzinę. W tej kwocie 7,6 euro stanowi koszt wynagrodzeń i płac.

To blisko 81 proc. ogólnego kosztu pracy, co oznacza, że osławione pozapłacowe koszty pracy, na karb których pracodawcy zrzucają niski poziom wynagrodzeń, należą w naszym kraju do najniższych w UE. Wynoszą one 1,8 euro za godzinę, czyli 19,15 proc. ogólnego kosztu pracy.

Nie zmienia to faktu, że stawki, które otrzymuje polski pracownik na tle europejskich godzinówek, wypadają więcej niż blado. Wciąż jesteśmy Chińczykami Europy.

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie