Frankfurt

Bankierów uciekających z City chętnie przejmie Frankfurt, w którym swoje siedziby mają między innymi Europejski Bank Centralny, Niemiecki Bank Federalny i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. To piąte co do wielkości miasto niemieckie jest też drugim na świecie miejscem obrotu papierami wartościowymi. Mieści się tu prowadzona przez Deutsche Börse AG giełda papierów wartościowych Börse Frankfurt oraz elektroniczna platforma obsługi rynku kasowego XETRA.

Frankfurt zajmuje też wysokie pozycje w zestawieniach najlepszych miejsc do życia. Według sondażu Mercer z 2016 roku miasto to zajęło 7. miejsce wyprzedzając Londyn, Paryż i Nowy Jork. W klasyfikacji brano pod uwagę sytuację polityczną, poziom oświaty, transportu, opieki medycznej, środowisko naturalne oraz oferty: kulturalną, konsumencką i mieszkaniową.

Czytaj także
Polecane galerie