Największym dłużnikiem Polski jest obecnie Irak. Zobowiązania wynikają jeszcze ze "współpracy finansowej" rządu PRL i Iraku z ubiegłego wieku.

Chodzi o międzyrządowe umowy kredytowe, na podstawie których finansowano głównie eksport urządzeń i usług budowlanych oraz umowy restrukturyzacyjne, zawarte m.in. na podstawie protokołów rządowych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. i Centralny Bank Iraku w latach 1984-1990.

Należności wynikające z tych umów kredytowych przypadające do spłaty do końca 1988 r. zostały uregulowane w całości. Po 1990 r., w wyniku wojny oraz nałożonych sankcji, strona iracka przestała regulować zaciągnięte przez siebie zobowiązania.

Obecnie kwota zadłużenia Iraku wobec Polski wynosi ponad miliard dolarów.

Czytaj także
Polecane galerie