Nieformalny wskaźnik pomiaru parytetu siły nabywczej, wprowadzony przez magazyn „The Economist” we wrześniu 1986 r., odzwierciedla teoretyczne niedowartościowanie lub przewartościowanie poszczególnych walut. Za punkt odniesienia przyjęto cenę hamburgera Big Mac w sieci barów McDonald's, z wyszczególnieniem na każde państwo.

Dlaczego akurat wybrano kanapkę Big Mac? Wygląda ona w zasadzie identycznie na całym świecie i należy do produktów powszechnie dostępnych. Na dodatek nie podlega ona handlowi międzynarodowemu, czyli na cenę praktycznie nie wpływają wszelkie cła i opłaty związane z eksportem i importem.

Czytaj także
Polecane galerie