Rzadko zdarza się, że popularna nazwa koncernu powstaje w wyniku konkursu. Tak było w przypadku największej polskiej firmy. Gdy w 1998 roku powstawał narodowy koncern naftowy z połączenia Centrali Produktów Naftowych CPN S.A. i Petrochemii Płock S.A. , konieczne było wykreowanie wizerunku nowopowstałego giganta.

Gdy w 1999 roku formalnie utworzono Polski Koncern Naftowy S.A., ogłoszono równocześnie konkurs na nazwę, która miała odzwierciedlać: jakość, siłę, moc, energię, charakteryzować producenta z branży paliwowej i petrochemicznej, a przede wszystkim podkreślać polski rodowód firmy. Wygrała nazwa Orlen, która składa się z elementów słów orzeł i energia.

Czytaj także
Polecane galerie